Skip to content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Väst

SFK Väst

SFK Väst är en regionförening i SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. Här är mötesplatsen för dig som söker ett nätverk för förbättringsarbete och kompetensutveckling. Vi erbjuder intressanta studiebesök, seminarier och kurser. Hos oss får du möjlighet att lära av andra och att själv dela med dig av din erfarenhet. På så vis blir vårt nätverk ett lyft för allas vårt kunnande.

Vi försöker att täcka in områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och ledarskap. Välkommen att nätverka och bidra med friska idéer som leder utvecklingen framåt.

Kontakta gärna styrelsen med tips och förslag till aktiviteter.

Nyheter

SFK Väst årsmöte 2024

Väst:

Svenska Förbundet för Kvalitet - Region Väst höll årsmöte och fick lära sig om ljudteknik. Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) region Väst höll sitt årsmöte den 13 mars på United Spaces Lindholmen. Under mötet diskuterades…

Kontaktpersoner

Anne-Charlotte Holmgren

Förbundsordförande Förbundsstyrelsen

Ledamot Väst
Tel: 073 070 8809
anne-charlotte.holmgren@sfk.se

Lars Arrenäs

Ordförande Väst
Tel: 070 637 2836
lars.arrenas@skf.com

Daniel Eggertz

Sekreterare
Tel: 070 731 68 05
daniel.eggertz53@gmail.com

Folke Höglund

Vice ordförande region Väst,
Adjungerad Förbundsstyrelsen
Sammankallande SFK Västs valberedning
Sammankallande Programrådet
Tel: 070 637 4037
folke.hoglund@sfk.se
folke.hoglund@gmail.com

Claes Britsman

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ledamot Väst
Sammankallande Marknadsföringsrådet
Tel: 070 640 4629
claes.britsman@sfk.se

Marcus Assarlind

Ledamot
Ingår i valberedningen
ma@assarlind.se

Hans Baurmann

Ledamot
Kassör
Tel: 070 650 36 63
provigor@telia.com

Per Svensson

Suppleant
Tel: 073 377 60 36
per.svensson@agreat.com

 

Mattias Österberg

Suppleant
Tel: 070 587 14 01
Mattias.Osterberg@skf.com

 

Ida Lindgren

Suppleant
Tel: 073 978 51 60
ida.lindgren@judo.se

 

Ingemar Lindström

Suppleant Valberedningen
Tel: 070 946 25 03
ingemar@isonet.se

 

Siv Ronnebro

Revisor
siv.ronnebro@gmail.com

Sören Knuts

Revisor
soren.knuts@gknaerospace.com

Liselott Lycke

Revisorssuppleant
Tel: 052 065 37 06
liselott.lycke@hv.se

Genomförda Aktiviteter

Back To Top