skip to Main Content
info@sfk.se

Bli medlem i SFK

Som medlem i Svenska Förbundet för Kvalitet får du först och främst tillgång till ett nätverk av likasinnade. Inom SFK finns en variation av människor; allt från universitets-/ högskolestuderande och yrkesverksamma inom den privata eller offentliga sektorn till dem som avslutat karriären men som fortfarande brinner för frågor kopplade till kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Att utbyta idéer och dela erfarenheter – att lära av andra – är ett effektivt sätt att utvecklas. Och det är dessutom trevligt!

SFK erbjuder även kompetenshöjande och inspirerande aktiviteter i form av kurser, konferenser, seminarier/workshops och studiebesök som medlemmar får rabatt på. Du får även ett nyhetsbrev med erbjudanden samt en rad andra medlemsförmåner (läs mer här).

Årsavgifter ­(inkl. moms)

Ordinarie medlem: 935 kronor (där 600 kr är serviceavgift, 150 kr moms på serviceavgiften samt 185 kr som är medlemsavgift)
Pensionär: 200 kronor
Student: 0 kronor
Sektion: 185 kronor (adderas till medlemsavgift enligt ovan)

Bli Medlem här!

(Du skickas vidare till vårt medlemssystem MyClub).

Avsluta medlemskap

Önskar du att avsluta ditt medlemskap, skicka ett mail till info@sfk.se. Ange gärna medlemsnummer och orsak till avslut, så att vi kan dra lärdom och bättre anpassa vårt erbjudande framåt.

Back To Top