skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen till SFK Stockholm

SFK Stockholm

SFK Stockholm är en regionförening i SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. Här är mötesplatsen för dig som söker ett nätverk för förbättringsarbete och kompetensutveckling. Vi erbjuder intressanta studiebesök och seminarier. Hos oss får du möjlighet att lära av andra och att själv dela med dig av din erfarenhet. På så vis blir vårt nätverk ett lyft för allas vårt kunnande.

Vi försöker att täcka in områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och ledarskap. Välkommen att nätverka och bidra med friska idéer som leder utvecklingen framåt.

Kontakta gärna styrelsen med tips och förslag till aktiviteter.

Nyheter

Rapport från aktiviteten Bättre intern revision

  • 28 maj, 2019
Stockholm:

Under två intensiva timmar identifierade vi behov, risker och möjligheter för intern revision samt vad man konkret kan göra för att adressera dessa. Vi som var på plats gav och fick tips inom följande områden:…

SFK på Kvalitetsmagasinet Live

  • 9 april, 2019
Stockholm:

Kom och träffa SFK Stockholm på Kvalitetsmagasinet Live den 10-11 April på Quality Hotel Globe, Stockholm. Kvalitetsmagasinet Live är en konferens för dig som jobbar med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Under två dagar får du fylla…

Rapport från SFK Stockholms styrelse

  • 9 april, 2019
Stockholm:

Vid årsmötet kom önskemål om tätare kommunikation från oss i styrelsen och det har vi har tagit fasta på, och kommer att informera löpande om det arbete som pågår. Just nu är det full fokus…

Rapport från Nätverket för AI-spaning

  • 5 april, 2019
Stockholm:

Nätverket för AI-spaning har nu träffats vid tre tillfällen vilket var vår plan. Vi har ställt oss frågor och försökt formulera svar. Vi har tittat på AI ur olika perspektiv, spanat på hur långt världen…

Olle Jonson-prisvinnare invald i SFK Stockholms Styrelse

  • 18 mars, 2019
Stockholm:

Årets årsmöte innebar förutom en ny styrelsemedlem även rapportering från forskningsfronten, ett 20-tal idéer på medlemsaktiviteter men även en förstärkning i styrelsen av en av 2018 år Olle Jonsonprisvinnare. Professor Yvonne Lagrosens inledde och berättade…

Kontaktpersoner

Åsa Wikenståhl

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande
 Stockholm
Tel: 070-5091112
asa.wikenstahl@tobetodo.se

Michael Altsjö

Ledamot
Tel: 070-899 58 15
michael.altsjo@gmail.com

Cecilia Eckervig

Ledamot
Tel: 070-6822582
cecilia@makesomesense.se

Lennart Gidlöf

Vice ordförande 
Tel: 070-6024144
lennart.gidlof@gidlofconsulting.com

Björn Kvarnestam

Kassör
Tel: 070-584 60 52
kvarnestam@gmail.com

Kommande Aktiviteter

,

Hur använder vi egentligen våra processer och hur får vi nytta av att arbeta med processer? Vi träffas vid tre tillfällen och spanar på varandras erfarenheter av processarbete. Du kan vara novis eller du kan vara expert inom området. Intentionen…


Stockholm

Välkommen till ett runda-bords-samtal om arbetsmiljö och hur man bör och behöver arbeta med organisationens viktigaste resurs. Förmågan att attrahera och behålla kompetenta medarbetare har blivit både svårare och viktigare för många organisationer. En bra arbetsmiljö är en viktig del…

Back To Top