skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen till SFK Stockholm

SFK Stockholm

SFK Stockholm är en regionförening i SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. Här är mötesplatsen för dig som söker ett nätverk för förbättringsarbete och kompetensutveckling. Vi erbjuder intressanta studiebesök och seminarier. Hos oss får du möjlighet att lära av andra och att själv dela med dig av din erfarenhet. På så vis blir vårt nätverk ett lyft för allas vårt kunnande.

Vi försöker att täcka in områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och ledarskap. Välkommen att nätverka och bidra med friska idéer som leder utvecklingen framåt.

Kontakta gärna styrelsen med tips och förslag till aktiviteter.

Kontaktpersoner

Åsa Wikenståhl Paulson

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande
 Stockholm
Tel: 070-5091112
asa.wikenstahl@tobetodo.se

Peter Älander

V. Ordförande
Tel: 08-41077244
peter.alander@boman.se

Michael Altsjö

Ledamot
Tel: 070-9975815
michael.altsjo@sas.se

Nicola Björk

Ledamot
Tel: 070-4422385
nicola.bjork@gmail.com

Lennart Gidlöf

Ledamot
Tel: 070-6024144
lennart.gidlof@gidlofconsulting.com

Björn Kvarnestam

Kassör
Tel: 08-506 229 39
kvarnestam@gmail.com

Helena Linus

Ledamot Bygg
Tel: 070-1601860
helena.linus@wolfbuilder.se

Lennart Palmquist

Revisor
Tel: 070-519 22 33
lennart.palmquist@gmail.com

Back To Top