skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen till SFK Stockholm

SFK Stockholm

SFK Stockholm är en regionförening i SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. Här är mötesplatsen för dig som söker ett nätverk för förbättringsarbete och kompetensutveckling. Vi erbjuder intressanta studiebesök och seminarier. Hos oss får du möjlighet att lära av andra och att själv dela med dig av din erfarenhet. På så vis blir vårt nätverk ett lyft för allas vårt kunnande.

Vi försöker att täcka in områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och ledarskap. Välkommen att nätverka och bidra med friska idéer som leder utvecklingen framåt.

Kontakta gärna styrelsen med tips och förslag till aktiviteter.

Nyheter

Kontaktpersoner

Åsa Wikenståhl Paulson

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande
 Stockholm
Tel: 070-5091112
asa.wikenstahl@tobetodo.se

Peter Älander

V. Ordförande
Tel: 08-41077244
peter.alander@boman.se

Michael Altsjö

Ledamot
Tel: 070-899 58 15
michael.altsjo@gmail.com

Nicola Björk

Ledamot
Tel: 070-4422385
nicola.bjork@gmail.com

Lennart Gidlöf

Ledamot
Tel: 070-6024144
lennart.gidlof@gidlofconsulting.com

Björn Kvarnestam

Kassör
Tel: 08-506 229 39
kvarnestam@gmail.com

Helena Linus

Ledamot Bygg
Tel: 070-1601860
helena.linus@wolfbuilder.se

Lennart Palmquist

Revisor
Tel: 070-519 22 33
lennart.palmquist@gmail.com

Kommande Aktiviteter


Stockholm
, ,

Tisdagen den 12/3 är det dags för SFK Stockholms årsmöte! Vi informerar om vad som hänt i förbundet och gästas av Professor Yvonne Lagrosen som berättar om hållbar kvalitetsutveckling. Vi återkommer med plats och ytterligare detaljer i en kallelse. Välkommen!


Göteborg
, , , , , , , , ,

Idag händer mycket inom industri och förvaltning i ett analysperspektiv. Dagens trend och fokus på AI (Artificiell Intelligens) och Machine Learning (ML) driver förväntningar och förändring mot en mer framsynt förutsägande verksamhet. Nya roller har skapas som ”Data Engineers” och…

Back To Top