Skip to content
info@sfk.se

Rapport från SFK Stockholms styrelse

Vid årsmötet kom önskemål om tätare kommunikation från oss i styrelsen och det har vi har tagit fasta på, och kommer att informera löpande om det arbete som pågår. Just nu är det full fokus på att planera årets aktiviteter.

 

Vi har nu träffats och hunnit samtala om vårt uppdrag och hur vi bäst skapar nytta för dig som medlem. I vårt uppdrag ligger stort fokus på att skapa förutsättningar för dig att bygga ett bra nätverk inom branschen men även att kunna delta på inspirerande och kunskapsgivande aktiviteter. Därför har även vårt fokus inledningsvis till väldigt stor del legat på just aktiviteter och att ta till vara de idéer ni bidrog med under årsmötet för att påbörja planeringen av årets medlemsaktiviteter.

 

Närmast på agendan står en spaning på processer, som består av tre tillfällen där vi ses och lyssnar på varandras erfarenheter från arbete med processer. Första tillfället är 6 maj och serien avslutas i september. I övrigt är det många intressanta aktiviteter som utforskas och planeras just nu, det är bland annat om ledarskap i ständig förbättring, best practice inom internrevision, studiebesök och nya spaningar. Aktiviteterna kommer att presenteras löpande på https://sfk.se/aktiviteter/kategori/stockholm/ och via utskick i takt med att de blir färdiga.

 

Stort tack till er som deltog på årsmötet och det engagemang ni visade samt alla intressanta uppslag!

Back To Top