skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Man måste inte använda ISO 9001 men vad finns det egentligen för alternativ? Och hur viktigt är det att följa någon speciell modell. Vi börja en liten bredare dialog för att sedan titta mer på Svensk Kvalitetsbas modell.  Det finns minst…

Svenska Förbundet för Kvalitet kallar till Fullmäktige möte Mötesmiljö blir digitalt. Teams länk skickas i god tid. Tid: 2021-04-29 15.00-17.30 Anmälan senast 2021-04-27 Agendaförslag till mötet kan hämtas här. Övrig mötesdokumentation publiceras inom kort. Välkomna Ingemar Lindström Förbundsordförande Vid frågor,…

Boka din plats på SFK Vårkonferens! Efterfrågan och behovet av kunskap inom Kvalitet 4.0 har ökat kraftigt. Temat för SFK Vårkonferens är därför: Kvalitet 4.0 – när paradigmskiftet inom digital teknologi ger nya möjligheter. Fokus ligger på praktiska tillämpningar hur Kvalitet 4.0 positivt påverkar…

Utveckla ert förbättringsarbete – hantera era avvikelser på rätt sätt En aktivitet från SFK Småland. En repris från februari på grund av efterfrågan En inspirerande dag för att hjälpa dig att ta ett samlat grepp om dina avvikelser och kundklagomål.…

Back To Top