skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Kvalitetsutveckling har historiskt enbart fokuserat på hög kundnöjdhet. Framtidens kvalitetsutveckling inkluderar dock ett nytt mål: Samhällsnytta! Därför är det nödvändigt att stärka metoderna och undersöka om de kan ge organisationer ett sätt att uppfylla den nya målbilden. Priscilla Navarro berättar…


Jönköping

Datum för ordinarie fullmäktigemöte är satt till den 22 april kl 13:00-15:00 i Jönköping. Eventuella motioner till fullmäktige emotses senast den 26 februari, dvs. åtta veckor innan. Mer information och kallelse kommer längre fram.

Nedan finner ni kallelse och dagordning till SFK:s kommande fullmäktigemöte. Alla regioner och sektioner har rätt att delta med två representanter som företräder dem vid fullmäktige. Övriga som har ett intresse om att delta ombeds att kontakta ordförande (alt. kansliet).…

,

IMPORTANT ANNOUNCEMENT! Due to a worldwide situation caused by the outbreak of Coronavirus (COVID-19) and in accordance with legal requirements of the Government of the Republic of Serbia and International Health Authorities on banning public gatherings of over 100 people,…

Back To Top