skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Årsmöte SFK-TIPS 2019 Tid: Onsdagen den 24 april 2019, kl 10:00 – 10:45 i form av telefonmöte. Inloggningsdetaljer till telefonmötet delges de som anmält sig. FÖREDRAGNINGSLISTA Årsmöteshandlingar är elektroniskt tillgängliga via sekreterarens e-postadress nedan.  Mötet öppnas  Fråga om mötet varit…


Stockholm

Kallelse och dagordning fullmäktigemöte Datum: 2019-04-25 Tid: 12:00-16:00, inledning med lunch Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm Kontakt: Anne A Marbrandt, 0734-274050, anne.abrahammarbrandt@sfk.se Dagordning Mötets öppnande Upprop av röstberättigade Fullmäktigeledamöter samt Förbundsstyrelse och övriga funktionärer Fråga om mötets behöriga…


Stockholm

SFK planeringskonferens i Stockholm Styrelserna i SFK:s alla regionföreningar och sektioner bjuds nu in till 2019 års Planeringskonferens, på Scandic Continental i Stockholm. Dagsprogram den 26 april 2019 09:00 Incheckning och best practice Genomgång av dagens agenda med möjlighet att…

, ,

Välkommen att delta i SFK Kvalitetsforum – Lärande genom erfarenhetsutbyte Här kommer du få ta del av arbetssätt, metoder och verktyg inom modern verksamhetsutveckling. Vi fokuserar mer på hur ett värdeskapande kvalitetsarbete omsätts i praktiken, än hur kraven i olika…


Solna
,

Hur använder vi egentligen våra processer och hur får vi nytta av att arbeta med processer? Vi träffas vid tre tillfällen och spanar på varandras erfarenheter av processarbete. Du kan vara novis eller du kan vara expert inom området. Intentionen…


Stockholm
,

GDPR trädde i kraft i maj 2018 men precis som all ny lagstiftning tar det tid innan det blir en naturlig del av våra processer. Hur kan man arbeta med frågan i praktiken? Karin Hanses kommer att ge en praktiskt inriktad genomgång av lagstiftningen och handfasta tips på vad som är viktigt att ha kontroll över i vår verksamhetsstyrning.


Borås

Södra Älfsborgs Sjukhus, SÄS, är ett utvecklings- och processorienterat sjukhus som främjar forskning och innovation. De utvecklar arbetssätt och kvaliteten inom vården i syfte att förbättra för patienterna. Välkomna till SÄS fredag 10 maj klockan 12:30 – 15:00 Peter Häyhänen*),…

,

Får man till de interna revisionerna på ett bra sätt leder det till en förbättringar men också till en förbättringskultur. Få man inte till ”det” blir de interna revisioner en ritual med ett marginellt värde.Under två intensiva timmar träffas vi och delar frågor och erfarenheter kring temat interna revisioner.

Back To Top