skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Att bege sig in i Industri 4.0 SFK StaM bjuder in till webinarium. BigData är mer än ’bara’ statistiska analyser. Det finns många saker och hinder på vägen till att ha kontinuerlig insamling av data från en process. Peter Örtlund…

Seminarium ”Hur mår processen” Processinriktning har varit i ropet sedan 1990-talet både i privat och offentlig verksamhet. En stark drivkraft för processinriktning har varit de senare versionerna av ISO 9001. Många verksamheter upplever svårigheter att utnyttja processarbetet som en värdeskapare.…


Jönköping

Datum för ordinarie fullmäktigemöte är satt till den 22 april kl 13:00-15:00 i Jönköping. Eventuella motioner till fullmäktige emotses senast den 26 februari, dvs. åtta veckor innan. Mer information och kallelse kommer längre fram.

,

64th EOQ Scientific&Business Congress 2020 Effective Education & Quality Management – Key Factor for Success – June 16 – 17, 2020 Hyatt Regency, Belgrade, Serbia www.eoqcongress2020.srmek.org The host of the 64th EOQ Scientific&Business Congress 2020 is Serbian Association for Quality – SRMEK, and it is held in Belgrade,…

Back To Top