skip to Main Content
info@sfk.se

Hur man kan etablera en win/win – relation med sina leverantörer. Ett seminarium om hur ett systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med sina leverantörer kan ge bättre kvalitet och stora besparingar. Oneline. Teamslänk skickas till anmälda dagen före. Presentationen är byggd kring innehållet i boken: Boken kan köpas med 50% rabatterat pris, = 160 SEK + Moms…


Vrigstad
, , ,

En utbildning från SFK Småland. Under denna endags grundutbildning i arbetsmiljö får du kännedom om lagkrav kopplat till arbetsmiljö och hur du som arbetsgivare gör för att uppnå en säker arbetsmiljö i din verksamhet. Under dagen varvar vi nyttig information, praktisk träning och svarar på dina frågor kring systematiskt arbetsmiljöarbete för att du ska lätt…

Christer Wallin, Kalitets & Miljöchef; Vibracoustic.    Organisationers Ledningssystems viktigaste mål är att beskriva processers och aktiviteters önskvärda arbetssätt. Ett tråkigare begrepp är ”Standardiserade arbetssätt”. Det en karta ritad för att beskriva de bäst kända principerna, metoderna och verktygen för att skapa robusta och förutsägbara resultat som verksamhetens kunder förväntar sig. Men handen på hjärtat,…


Forsheda
, , ,

En aktivitet från SFK Småland Genom att arbeta systematiskt med sitt brandskydd, reducerar man riskerna att missa brandrisker och brister i sitt brandskydd. I denna utbildning varvar vi teori med praktik och ger tips hur Du kan bygga upp Ert SBA arbetet i Er verksamhet. Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs Ur innehållet: • Kännedom om lagstiftning…

,

SFK-DG inbjuder till Informationsträff och företagsbesök i Sandviken SFK-DG (Svenska Förbundet för Kvalitet – Region Dalarna/Gävleborg) har nöjet att inbjuda både medlemmar, icke medlemmar, företag och organisationer till en mycket intressant tematräff. Tid: Torsdag den 6 oktober, kl. 12.00 – 15.30 Plats: Vi börjar med gemensam lunch i Folkets Hus, Köpmangatan 5–7, Sandviken kl 12.00…

Mot bättre vetande – några exempel Praktiskt analytiskt kvalitetsarbete hämtar impulser från många olika håll. Ibland från data i en databas, ibland från garantiärenden, ibland jämförelse med andra och andras produkter och tjänster, ibland från marknaden, ibland från egna iakttagelser och inte sällan från produktionschefen som varit på mässa i fjärran land och kommer hem…

,

En aktivitetet från SFK Småland Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett ämne på kandidatförteckningen i Reach i halter över 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Detta gäller t.ex. dig som har bly i materialet. Syftet med utbildningen är att…

Back To Top