skip to Main Content
info@sfk.se

  SFK-TIPS, sektionen för Tillförlitlighet och Produktsäkerhet anordnar ett Café Kvalité den 8 december kl 1500-1630, om Risk, Sårbarhet och Kontinuitetsplanering Att säkra affärskritiska processer genom analyser av risker, sårbarhet och kontinuitetsplanering med mera, ökar verksamhetens robusthet.  Inte minst anger ISO 9001 och andra regelverk att ”riskbaserat tänk” ska genomsyra verksamheten.  Detta webinarsyftar till att…

Back To Top