Skip to content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Sörmland-Västmanland

SFK Sörmland-Västmanland

SFK Sörmland-Västmanland är en regionförening i SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. Här är mötesplatsen för dig som söker ett nätverk för förbättringsarbete och kompetensutveckling. Vi erbjuder intressanta studiebesök, seminarier och kurser. Hos oss får du möjlighet att lära av andra och att själv dela med dig av din erfarenhet. På så vis blir vårt nätverk ett lyft för allas vårt kunnande.

Vi försöker att täcka in områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och ledarskap. Välkommen att nätverka och bidra med friska idéer som leder utvecklingen framåt.

Kontakta gärna styrelsen med tips och förslag till aktiviteter

Nyheter

Kontaktpersoner

Lennarth Julle

Ledamot 
lennarth.julle@gmail.com

Sammankallande i SFK:s valberedning

Niels Holmgaard

Ordförande Sörmland- Västmanland
Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 070 534 0546
niels.holmgaard@sfk.se

Björn Claeson

Vice Ordförande
bjorn.claeson@bcqa.se

Cecilia Dahlgren

Kassör Sörmland – Västmanland 
Cecilia.dahlgren@cambio.se

Adjungerad i förbundsstyrelsen
Ordförande i SFK Utveckling AB
cecilia.dahlgren@sfk.se

Karl-Gustav Vestermark

Valberedning
Tel: 0708-202647
karl-gustav.vestermark@hotmail.com

Genomförda Aktiviteter

Back To Top