skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen till SFK Sörmland-Västmanland

SFK Sörmland-Västmanland

SFK Sörmland-Västmanland är en regionförening i SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. Här är mötesplatsen för dig som söker ett nätverk för förbättringsarbete och kompetensutveckling. Vi erbjuder intressanta studiebesök, seminarier och kurser. Hos oss får du möjlighet att lära av andra och att själv dela med dig av din erfarenhet. På så vis blir vårt nätverk ett lyft för allas vårt kunnande.

Vi försöker att täcka in områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och ledarskap. Välkommen att nätverka och bidra med friska idéer som leder utvecklingen framåt.

Kontakta gärna styrelsen med tips och förslag till aktiviteter

Nyheter

Kontaktpersoner

Niels Holmgaard

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Sörmland-Västmanland

Tel: 070-534 05 46
niels.holmgaard@sfk.se

Björn Claeson

V. Ordförande
Tel: 070-5490016
bjorn.claeson@bcqa.se

Cecilia Dahlgren

Kassör
Tel: 076-5250458
cecilia.dahlgren@prevas.se

Sara Josefsson

Sekreterare
Tel: 070-3550257
sara.josefsson@eskilstuna.se

Karl-Gustav Vestermark

Valberedning
Tel: 0708-202647
karl-gustav.vestermark@comhem.se

Kommande Aktiviteter


Solna
,

Hur använder vi egentligen våra processer och hur får vi nytta av att arbeta med processer? Vi träffas vid tre tillfällen och spanar på varandras erfarenheter av processarbete. Du kan vara novis eller du kan vara expert inom området. Intentionen…


Stockholm
,

GDPR trädde i kraft i maj 2018 men precis som all ny lagstiftning tar det tid innan det blir en naturlig del av våra processer. Hur kan man arbeta med frågan i praktiken? Karin Hanses kommer att ge en praktiskt inriktad genomgång av lagstiftningen och handfasta tips på vad som är viktigt att ha kontroll över i vår verksamhetsstyrning.

,

Får man till de interna revisionerna på ett bra sätt leder det till en förbättringar men också till en förbättringskultur. Få man inte till ”det” blir de interna revisioner en ritual med ett marginellt värde.Under två intensiva timmar träffas vi och delar frågor och erfarenheter kring temat interna revisioner.


Solna
,

Hur använder vi egentligen våra processer och hur får vi nytta av att arbeta med processer? Vi träffas vid tre tillfällen och spanar på varandras erfarenheter av processarbete. Du kan vara novis eller du kan vara expert inom området. Intentionen…


Solna
,

Hur använder vi egentligen våra processer och hur får vi nytta av att arbeta med processer? Vi träffas vid tre tillfällen och spanar på varandras erfarenheter av processarbete. Du kan vara novis eller du kan vara expert inom området. Intentionen…

Back To Top