skip to Main Content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Sörmland-Västmanland

SFK Sörmland-Västmanland

SFK Sörmland-Västmanland är en regionförening i SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. Här är mötesplatsen för dig som söker ett nätverk för förbättringsarbete och kompetensutveckling. Vi erbjuder intressanta studiebesök, seminarier och kurser. Hos oss får du möjlighet att lära av andra och att själv dela med dig av din erfarenhet. På så vis blir vårt nätverk ett lyft för allas vårt kunnande.

Vi försöker att täcka in områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och ledarskap. Välkommen att nätverka och bidra med friska idéer som leder utvecklingen framåt.

Kontakta gärna styrelsen med tips och förslag till aktiviteter

Nyheter

Kontaktpersoner

Niels Holmgaard

Vice ordförande Förbundsstyrelsen
Ordförande Sörmland-Västmanland

Tel: 070-534 05 46
niels.holmgaard@sfk.se

Björn Claeson

V. Ordförande
Tel: 070-5490016
bjorn.claeson@bcqa.se

Cecilia Dahlgren

Kassör
Tel: 076-5250458
Cecilia.dahlgren@cambio.se

Sara Josefsson

Sekreterare
Tel: 070-3550257
sara.j.josefsson@gmail.com

Karl-Gustav Vestermark

Valberedning
Tel: 0708-202647
karl-gustav.vestermark@comhem.se

Back To Top