Skip to content
info@sfk.se

Inbjudan till årsmöte för Region SFK Sörmland / VästmanlandMötet kommer hållas på teams-länk torsdagen den 23/3 kl 17.00-18.00.

Anmäl er till sfk.regionsv@sfk.se om ni vill närvara på mötet och för att få en teams-länk ifrån sfk.regionsv@sfk.se.

Vid årsmötet går vi igenom Region SFK Sörmlands Västmanlands 2020 års verksamhet och kommande planerad verksamhet för 2021.
En information om var SFK Svenska förbund för kvalitet är på väg och vad det inneburit i dessa pandemitider.

EOQ European Organization for Quality har fått en svensk generalsekreterare, vad innebär det för svenskt kvalitets arbete?
SFK är medlem i EOQ. SFK kansli nås på telefonnummer: 031-390 90 90 eller på mail info@sfk.se.

Back To Top