skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen till SFK Dalarna-Gävleborg

SFK Dalarna-Gävleborg

Välkommen till SFK Dalarna-Gävleborg – en regionförening i Svenska Förbundet för Kvalitet. Vår främsta uppgift är att verka för att företag och organisationer inom regionen erbjuds ett nätverk inom området verksamhetsutveckling vilket ska bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Kontaktpersoner

Lotta Sörensen

Sekreterare Dalarna-Gävleborg
Tel: 023-821 51
lise-lotte.sorensen@falun.se

Mats Olsson

Ledamot Dalarna-Gävleborg
Tel: 0703-20 67 26
mats.olsson@hig.se

Britt-Marie Bäckström

Vice Ordförande Dalarna-Gävleborg
Tel: 0727-01 02 81
britt-marie.backstrom@falun.se

Tage Forsberg

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Dalarna-Gävleborg

Tel: 0705-92 74 92
tage.forsberg@sfk.se

Ola Törnström

Kassör Dalarna-Gävleborg
Tel: 0702-87 44 03
ola.tornstrom@sandvik.com

Stefan Viberg

Ledamot Dalarna-Gävleborg
Tel: 0706-21 06 77
stefan.viberg@lsab.se

Kommande Aktiviteter

:

Tillsammans med Qvalify AB arrangeras utbildningsdag i Nya ISO 45001 (arbetsmiljöledning) som nu är släppt och ersätter tidigare OHSAS 18001. Vi kommer vid denna utbildning att gå igenom och belysa de viktigaste förändringarna i den nya arbetsmiljöstandarden? och kommer belysa…

Genomförda Aktiviteter

  • 12/4 -18
    Human Lean, Årsmöte
Back To Top