skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen till SFK Dalarna-Gävleborg

SFK Dalarna-Gävleborg

Välkommen till SFK Dalarna-Gävleborg – en regionförening i Svenska Förbundet för Kvalitet. Vår främsta uppgift är att verka för att företag och organisationer inom regionen erbjuds ett nätverk inom området verksamhetsutveckling vilket ska bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Kontaktpersoner

Lotta Sörensen

Sekreterare Dalarna-Gävleborg
Tel: 023-821 51
lise-lotte.sorensen@falun.se

Mats Olsson

Ledamot Dalarna-Gävleborg
Tel: 0703-20 67 26
mats.olsson@hig.se

Britt-Marie Bäckström

Vice Ordförande Dalarna-Gävleborg
Tel: 0727-01 02 81
britt-marie.backstrom@falun.se

Tage Forsberg

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Dalarna-Gävleborg

Tel: 0705-92 74 92
tage.forsberg@sfk.se

Ola Törnström

Kassör Dalarna-Gävleborg
Tel: 0702-87 44 03
ola.tornstrom@sandvik.com

Stefan Viberg

Ledamot Dalarna-Gävleborg
Tel: 0706-21 06 77
stefan.viberg@lsab.se

Kommande Aktiviteter


Göteborg
, , , , , , , , ,

Idag händer mycket inom industri och förvaltning i ett analysperspektiv. Dagens trend och fokus på AI (Artificiell Intelligens) och Machine Learning (ML) driver förväntningar och förändring mot en mer framsynt förutsägande verksamhet. Nya roller har skapas som ”Data Engineers” och…

Back To Top