skip to Main Content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Dalarna-Gävleborg

SFK Dalarna-Gävleborg

Välkommen till SFK Dalarna-Gävleborg – en regionförening i Svenska Förbundet för Kvalitet. Vår främsta uppgift är att verka för att företag och organisationer inom regionen erbjuds ett nätverk inom området verksamhetsutveckling vilket ska bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Kontaktpersoner

Per-Olof Lund

Ledamot
per-olof.lund@telia.com

Tage Forsberg

Vice ordförande Förbundsstyrelsen
Ordförande Dalarna-Gävleborg

Tel: 070 592 7492
tage.forsberg@sfk.se

Ola Törnström

Kassör
ola.tornstrom@alleima.com

Stefan Viberg

Ledamot
stefanviberg65@gmail.com

Back To Top