Skip to content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Dalarna-Gävleborg

SFK Dalarna-Gävleborg

Välkommen till SFK Dalarna-Gävleborg – en regionförening i Svenska Förbundet för Kvalitet. Vår främsta uppgift är att verka för att företag och organisationer inom regionen erbjuds ett nätverk inom området verksamhetsutveckling vilket ska bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Kontaktpersoner

Tage Forsberg

Ordförande Dalarna-Gävleborg
Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 070 592 7492
tage.forsberg@sfk.se

Ola Törnström

Kassör
ola.tornstrom@alleima.com

Stefan Viberg

Ledamot
stefanviberg65@gmail.com

Back To Top