Skip to content
info@sfk.se

Uppfyller ledningssystemet kraven i Socialstyrelsens föreskrift? 

Svenska Förbundet för kvalitet (SFK) anordnar ett seminarium i Gävle med rubriken Uppfyller ledningssystemet kraven i Socialstyrelsens föreskrift? Hur vet vi att vårat ledningssystem uppfyller de krav som SOSFS 2011:9 innehåller, bl.a. med krav på processer, utredning och analys av avvikelser, intern kontroll. Seminariet kommer att ta upp kraven i sin helhet men även borra djupare inom två områden (avvikelser och interna revisioner)

 

Seminariet kommer att ha följande punkter:

Tillämpning av ISO 9001/SS-EN 15224 och TR-49 (handbok för 15224 0ch SOSFS 2011:9) för att uppfylla kraven i SOSFS 2011:9.

Föreläsare: Hans Andersson sjuksköterska med erfarenhet av bl.a. kvalitetscertifiering inom Rättspsykiatri Sahlgrenska

 

Interna revisioner (krav på egenkontroll)

Föreläsare: Mats Olsson ÅF-Pöyry AB Extern revisor

 

Effektiv avvikelsehantering (rotorsaksanalys)

Föreläsare: Mats Olsson ÅF-Pöyry AB Extern revisor

 

Kostnad: Ingen avgift

 

Information om träffen kan fås av Matz Söderlund, 070-311 54 64 matz.soderlund@regiongavleborg.se

Eller Tage Forsberg, 070-592 74 92   tage.f@telia.com

 

Anmälan med namn, adress, telefon, epost, till

Tage Forsberg tage.f@telia.com senast 2019-11-15

Back To Top