Skip to content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Bygg

SFK Bygg

SFK Bygg är en sektionsförening i SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet, vars syfte är att främja kvalitet, miljö och verksamhetsutveckling inom hela byggsektorn.

SFK Bygg ska:

  • sprida kunskap om kvalitets- och miljöfrågorna och främja verksamhetsutvecklingen i bygg- och anläggningssektorn
  • stimulera till kunskapstransport och vidareutveckling genom erfarenhetsutbyte via seminarier och nätverksträffar regionalt och lokalt
  • lyfta fram problemområden och möjligheter för att ge olika aktörer inom sektorn nya insikter för att utveckla kvalitets- och miljöarbetet
  • belysa framgångsrika exempel på verksamhetsutveckling inom bygg- och anläggningssektorn
  • skapa tvärkontakter med beställare, projektörer, byggare, installatörer och myndigheter för fortsatt utveckling och samverkan inom hela byggsektorn

Intressant och läsvärt:

Ladda ned foldern om SFK Bygg

Länktips www.sbuf.se
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) finansierar branschgemensam forskning och utveckling åt bygg- och installationsföretagen.

Nyheter

Genomfört seminarium, ”Åtgärder för ökad byggkvalitet”

Bygg:

SFK Bygg, en sektion i Svenska Förbundet för Kvalitet https://sfkwebsta.wpengine.com/bygg/ har följt upp kvalitetsutvecklingen inom byggsektorn sedan 1999 då den första årskrönikan kom ut. Svenska Förbundet för Kvalitet sektion Bygg har speglat kvalitetsutvecklingen i olika…

Kontaktpersoner

Anne Landin

1:e vice ordförande sektion Bygg
Tel: 046-2220000 / 0705-22 77 40
anne.landin@construction.lth.se

Pauli Matikka

Ordförande SFK-Byggsektionen
Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 070 685 2215
pauli.matikka@sfk.se
pauli.matikka@telia.com

Gunnel Wikenholm

Kassör
gunnel.wikenholm@abbema.se

Christelle Lapalus

Ledamot
christelle.lapalus@vianor.com

Susanne Svegerud

2:a Vice Ordförande
susanne.svegerud@ncc.se

Back To Top