skip to Main Content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Bygg

SFK Bygg

SFK Bygg är en sektionsförening i SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet, vars syfte är att främja kvalitet, miljö och verksamhetsutveckling inom hela byggsektorn.

SFK Bygg ska:

  • sprida kunskap om kvalitets- och miljöfrågorna och främja verksamhetsutvecklingen i bygg- och anläggningssektorn
  • stimulera till kunskapstransport och vidareutveckling genom erfarenhetsutbyte via seminarier och nätverksträffar regionalt och lokalt
  • lyfta fram problemområden och möjligheter för att ge olika aktörer inom sektorn nya insikter för att utveckla kvalitets- och miljöarbetet
  • belysa framgångsrika exempel på verksamhetsutveckling inom bygg- och anläggningssektorn
  • skapa tvärkontakter med beställare, projektörer, byggare, installatörer och myndigheter för fortsatt utveckling och samverkan inom hela byggsektorn

Intressant och läsvärt:

Ladda ned foldern om SFK Bygg

Länktips www.sbuf.se
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) finansierar branschgemensam forskning och utveckling åt bygg- och installationsföretagen.

Nyheter

Kontaktpersoner

Anne Landin

Ordförande Bygg
Tel: 0705-22 77 40
anne.landin@construction.lth.se

Pauli Matikka

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Värmland-Dalsland-Örebro, Ledamot Bygg
Tel: 0706-85 22 15
pauli.matikka@telia.com

Gunnel Wikenholm

Kassör Bygg
Tel: 070-249 55 66
gunnel.wikenholm@abbema.se

Pär Lanner

1:e V. Ordförande
Tel: 08-7627493
par.lanner@installatorsforetagen.se

Susanne Svegerud

2:a Vice Ordförande Bygg
Tel: 040-317139/070-60 25 165
susanne.svegerud@ncc.se

Helena Linus

Ledamot Bygg
Tel: 070-1601860
helena.linus@wolfbuilder.se

Åsa Tenggren

Ledamot Bygg
Tel: 031-7624000
Asa.tenggren@skeppsviken.se

 

Anne Landin

Revisor
Tel: 0705-227740
anne.landin@construction.lth.se

Back To Top