Skip to content
info@sfk.se

SFK-Bygg inbjuder till seminarium om mätmetod och nyckeltal för projektkvalitet enligt PQi på Sveriges VVS Museum


  • Genomfört:
  • 30/3 -23
  • Plats
  • Archimedesvägen 1, Bromma

SFK-Bygg inbjuder till seminarium om mätmetod och nyckeltal för projektkvalitet enligt PQi på Sveriges VVS Museum

Trots byggsektorns fokus på riskhantering orsakar kvalitetsbrister enligt Boverket kostnader på i runda tal 100 miljarder årligen. Det är tydligt att vi behöver se på begreppet ”risk” med nya ögon. En av nycklarna är att börja mäta projektkvalitet.

Så kan kvalitetsmätning minska risken i våra byggprojekt

På marknaden finns många verktyg för att hantera risk, men väldigt få för att identifiera risk. Branschorganisationen Byggherrarna har, tillsammans med Luleå tekniska universitet och mjukvarubolaget Binosight, utvecklat en ny molntjänst kallad PQi som fyller denna lucka. PQi är ett automatiserat verktyg för att mäta projektkvalitet och identifiera risker innan de visar sig i form av förseningar, fördyringar och olyckor.

Kom och lyssna på Thomas Samuelsson, vd på Binosight, som ger en inblick i utvecklingen av PQi och möjligheter som verktyget ger i kvalitets- och riskarbetet. En föreläsning, med möjlighet till dialog och diskussion, om en högaktuell och viktig fråga för branschen och hela byggsektorn.

När: Seminariet kommer att hållas den 30 mars kl. 15.00-16.00 under sakkunnig ledning.

Plats: Sveriges VVS Museum, Archimedesvägen 1. Bromma i Stockholm (se karta)

Anmäl dig till seminariet som är gratis, senast den 27 mars i formuläret nedan.

Välkomna till ett intressant och givande arrangemang om nytänkande mätmetod.

Mer information om PQi: https://sv.wikipedia.org/wiki/PQi 

SFK Byggs årsmöte kommer att hållas efter seminariet. Direkt efter årsmötet följer kort konstituerande styrelsemöte för de som berörs.

Varmt välkomna att delta vid seminariet och efterföljande årsmöte för SFK Bygg

Styrelsen i SFK Bygg genom

Kontaktperson Pauli Matikka 0706–852215

Bokning

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top