Skip to content
info@sfk.se

SFK Väst årsmöte 2024

Svenska Förbundet för Kvalitet – Region Väst höll årsmöte och fick lära sig om ljudteknik.

Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) region Väst höll sitt årsmöte den 13 mars på United Spaces Lindholmen. Under mötet diskuterades organisationens verksamhet i regionen under det gångna året och planer lades fram för framtiden.
Mötet inleddes med fika och mingel. Därefter följde ett seminarium:

Flexound – “Let your skin do the listening”
En presentation av Isak Olevic CEO hos FLEXOUND om deras patenterade haptiska ljudteknik för att förstärka ljudupplevelser. Deras teknik används i många miljöer ex inom fordonsindustrin, biografer..
Isak presenterade företaget, deras teknik men också hur de kvalitetssäkrar applikationer hos kund” ,
Isak Olevic

Årsmötet följde en vår standardprocess. Mer information följer om de aktiviteter som SFK planerar. Som grund för denna planering genomförs nu en enkätundersökning om vad SFK Väst medlemmar önskar sig från sitt medlemskap. Information kommer inom kort.

Vi tackar de tre avgående stryrelsemedlemmarna, Emma Lager, Peter Hammersberg och Cecilia Lack för deras insatser under åren.

Vi hälsar våra tre nya styrelsemedlemmar: Anne – Charlotte Holmgren, Per Svensson och Ida Lindgren, välkomna!

Det var en trevlig och givande dag för alla som deltog.

Om Svenska Förbundet för Kvalitet region Väst.
Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) region Väst är en del av SFK, en ideell organisation som arbetar för att främja kvalitetsarbete i Sverige. SFK region Väst har ca. 150 medlemmar och erbjuder en rad aktivister till sina medlemmar, bland annat Seminarier (Café Kvalité), studiebesök och konferenser.

För mer information och kommunikation: Besök SFK region västs diskussionsgrupp på LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4472821/ , där vi välkomnar era synpunkter.

Kontakt:
Folke Höglund
Vice Ordf. SFK Väst
folke.hoglund@gmail.com
Mobil: 070 637 40 37

Back To Top