Skip to content
info@sfk.se

Avtackning Pauli Matikka

Värmland-Dalsland-Örebro:

Vid årsmötet i region Värmland-Dalsland-Örebro avtackades styrelseledamot Pauli Matikka. Pauli lämnar nu vår styrelse för denna gång, och vi framförde ett varmt tack till Pauli för hans insatser! Stort tack till Pauli Matikka

Ny förbundsordförande Anne-Charlotte Holmgren

Regioner, Sektioner, SFK:

Svenska Förbundet för Kvalitet väljer Anne-Charlotte Holmgren som ny ordförande för att leda framtidens kvalitetsarbete Den 29 april 2024 höll Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) sitt fullmäktigemöte där Anne-Charlotte valdes till ny ordförande för förbundet, för att…

SFK Väst årsmöte 2024

Väst:

Svenska Förbundet för Kvalitet - Region Väst höll årsmöte och fick lära sig om ljudteknik. Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) region Väst höll sitt årsmöte den 13 mars på United Spaces Lindholmen. Under mötet diskuterades…

Spaningsnätverk – en återblick

Stockholm:

Här har det spanats och vi har lärt oss av varandra! Under året har Spaningsnätverken träffats kring olika aktuella ämnen. Vi har spanat på ledningssystem, processer, AI och även på behovet att kunna ta en…

Rapport från aktiviteten Bättre intern revision

Stockholm:

Under två intensiva timmar identifierade vi behov, risker och möjligheter för intern revision samt vad man konkret kan göra för att adressera dessa. Vi som var på plats gav och fick tips inom följande områden:…

SFK på Kvalitetsmagasinet Live

Stockholm:

Kom och träffa SFK Stockholm på Kvalitetsmagasinet Live den 10-11 April på Quality Hotel Globe, Stockholm. Kvalitetsmagasinet Live är en konferens för dig som jobbar med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Under två dagar får du fylla…

Rapport från SFK Stockholms styrelse

Stockholm:

Vid årsmötet kom önskemål om tätare kommunikation från oss i styrelsen och det har vi har tagit fasta på, och kommer att informera löpande om det arbete som pågår. Just nu är det full fokus…

Rapport från Nätverket för AI-spaning

Stockholm:

Nätverket för AI-spaning har nu träffats vid tre tillfällen vilket var vår plan. Vi har ställt oss frågor och försökt formulera svar. Vi har tittat på AI ur olika perspektiv, spanat på hur långt världen…

Rapport från SFK Stockholms årsmöte

Stockholm:

Årets årsmöte innebar förutom en ny styrelsemedlem även rapportering från forskningsfronten, ett 20-tal idéer på medlemsaktiviteter. Professor Yvonne Lagrosens inledde och berättade om vad som är viktigt för att en organisation ska lyckas implementera och…

Back To Top