skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen till SFK Livsmedel, läkemedel och kemi

SFK Livsmedel, läkemedel och kemi

SFK Livsmedel, läkemedel och kemi är en sektionsförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet, som verkar inom branscherna Livsmedel, Läkemedel och Kemisk-tekniska produkter.

Sektionen fokuserar på frågor av gemensamt intresse inom och mellan dessa tre branscher, vilka har väldigt många likheter men också en del skillnader. Detta ger oss stora möjligheter att lära av varandra och att knyta värdefulla kontakter vilket är en bra grund i arbetet med ständiga förbättringar.

För frågor och mer information kontakta llk@sfk.se

Kontaktpersoner

Emily Eriksson

Ordförande Livsmedel, läkemedel och kemi
Tel: 076-836 29 02
emily.eriksson@afconsult.com

Ida Ahlbeck

Sekreterare
Tel: 0418-380112
ida@vidinge.se

Ingrid Ascard

Revisor
Tel: 040-412731
ingrid@iaconsulting.se

Pia Larsson

Kassör
Tel: 760205623
pia.larsson@pilekon.se

Johan Lindeberg

Ledamot
Tel: 070-9801209
johan.lindeberg@ge.com

Anette Ocklind

Revisor
Tel: 070-990 88 11
a.ocklind@telia.com

Göran Sajland

Ledamot
Tel: 070-626 54 78
goran.sajland@outlook.com

Kommande Aktiviteter

Back To Top