Skip to content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Livsmedel, läkemedel och kemi

SFK Livsmedel, läkemedel och kemi

SFK Livsmedel, läkemedel och kemi var en sektion inom Svenska Förbundet för Kvalitet, som verkar inom branscherna livsmedel, läkemedel, bioteknik, life science, kosmetik och hygien.

Sektionen fokuserar på frågor av gemensamt intresse inom och mellan dessa branscher, vilka har väldigt många likheter men också en del skillnader. Detta ger oss stora möjligheter att lära av varandra och att knyta värdefulla kontakter vilket är en bra grund i arbetet med ständiga förbättringar.

Nätverkandet är kärnan i sektionens arbete; att skapa kontakter utanför företagets egna väggar tror vi är viktigt i förbättringsarbetet. Vi anordnar frukostseminarium och studiebesök på såväl större som mindre produktionsanläggningar. Våra aktiviteter grundar sig helt på medlemmarnas förslag och därför vill vi gärna att ni hör av er löpande både med aktuella ämnen och förslag på aktiviteter.

Denna sektion är inte aktiv just nu. Är du intresserad av att ingå i ett nytt närverk för Livsmedel, läkemedel och kemi, kontakta SFK:s förbundsordförande claes.britsman@sfk.se

Back To Top