Skip to content
info@sfk.se

SFK:s KVALITETSLEDARPRIS – ny utmärkelse

SFK:s kvalitetsledarpris är en ny utmärkelse som kommer att delas ut från och med år 2024 till Sveriges bästa kvalitetsledare som leder kvalitets-och verksamhetsutveckling så det skapas framgång.

Vinnaren kommer att representerar Sverige i det Europeiska kvalitetsledarepriset EQL.
Fokus ligger på att personen ska ha skapat framgång resultat genom kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Vem kan nomineras: Kvalitesledare som skapat framgång resultat de senaste åren oavsett bransch och utförare kan delta. Dvs både näringsliv, privat och offentlig sektor, producerande företag eller tjänsteföretag etc.

Syftet med priset är att; 

  • hylla kvalitetsledare som skapar framgång
  • bidra med förbilder och sprida kunskap
  • knyta ihop Sverige med det Europeiska kvalitetsledarepriset  EQL.

Vad händer efter nomineringen?

  • Inkomna nomineringar registreras och när anmälan stängs startar urvalsprocess.
  • De bästa nomineringarna väljs ut, max 10 stycken och kompletterande information samlas in.
  • Juryn beslutar om vinnaren av SFK:s kvalitetsledarpris.
  • Vinnaren kommer att representerar Sverige i det Europeiska kvalitetsledarepriset EQL.
  • Prisceremoni äger rum på vårkonferensen alternativ årsmöte.

Juryn består av representanter från olika branscher samt akedemin.

Känner du Sveriges bästa kvalitetsledare, en ledare som har skapat – skapar framgång.
Nominera den personen till SFK:s Kvalitetsledarepris.

Nomineringen är stängd för gång. Det går bra att nominera till 2025 års pris redan nu.

Klicka på länken här för att komma till anmälan eller använd QR-koden 

”Olle Jonson-priset”

SFK delar årligen ut ett pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.

Prissumman på 20 000 kronor delas ut i samband med World Quality Day (WQD), en årligen återkommande konferens arrangerad av SFK. Juryn utser de fyra främsta bidragen som presenteras vid ett webbinarium under hösten. Varje ansökan får då 15 minuter att presentera sitt arbete.
Juryn utser sedan en vinnare som presenterar sitt bidrag vid ett webbinarium under hösten. Presentationen sker då under cirka en timme.  Vinnare får även presentera uppsatsen under WQD-konferensen.

Priset instiftades 1991 till minne av Olle Jonson, en av grundarna till Kontrollingenjörernas förening, som senare blev SFK – Svenska Förbundet för Kvalitet. Olle Jonson arbetade på sin tid mycket aktivt med att stärka utbildningen inom det kvalitetstekniska området både nationellt och internationellt. Under en tid var han även ordförande för European Organisation for Quality (EOQ). Syftet med priset är att – i Olle Jonsons anda – stödja utbildning och forskningen inom kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Så här ansöker du

Vinnare av Olle Jonson priset genom åren

Nyheter och tidigare pristagare

Olle Jonsonpriset 2019

Utmärkelser:

2019 års vinnare av Svenska Förbundet för Kvalitets pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson är Christoffer Johansson. How Lean Six Sigma can improve predictability in an Industry 4.0…

SFK delar ut pris till minne av Olle Jonson

SFK, Utmärkelser:

Priset för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling Till minne av Olle Jonson* SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) delar årligen ut Priset för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson. Studenter…

Olle Jonsonpriset 2018

SFK, Utmärkelser:

2018 års vinnare av Svenska Förbundet för Kvalitets pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson är Cecilia Eckervig och Tove Madsen. Deras examensarbete med titeln "Att ta värderingar från…

Olle Jonsonpriset 2017

SFK, Utmärkelser:

Maria Stenmark - vinnare av Olle Jonson-priset 2017 för examensarbetet ”Storskalig förändring i komplexa system – Utforskande av en förändringsresa, från traditionell förvaltning till offensiv kvalitetsutveckling i en kommun” Examensarbetet har utförts vid Mittuniversitetet Juryns motivering: I…

Olle Jonsonpriset 2016

SFK, Utmärkelser:

Vinnare 2016 av Olle Jonson-priset är Michael Ekström för examensarbetet examensarbetet Chefens förutsättningar att ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete – en fallstudie inom kommunal förvaltning. Examensarbetet har utförts vid Mittuniversitetet. Juryns motivering I examensarbetet belyser författaren…

[/vc_row

Back To Top