Skip to content
info@sfk.se

Olle Jonsonpriset 2018

2018 års vinnare av Svenska Förbundet för Kvalitets pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson är Cecilia Eckervig och Tove Madsen.

Deras examensarbete med titeln ”Att ta värderingar från ord till beteenden – Kan Appreciative Inquiry användas för att levandegöra värderingar i en organisation och dess kultur” fick priset under World Quality Day 2018. Juryns motivering lyder: ”Kvalitetsarbete kretsar ofta kring hur man skall åtgärda felaktigheter och sådant som på något sätt är problematiskt. Ett alternativt sätt som beskrivs i detta examensarbete är att istället fokusera på sådant som gått bra och som man därför kan lära sig mera av.”

För att läsa examensarbetet vänligen klicka här.

Hedersomnämnande

Vid utdelningen av SFKs pris för bästa uppsats / examensarbete delas även ett hedersomnämnande ut. 2018 gick detta hedersomnämnande till Philip Johnsson och Robert Erkki för deras arbete med titeln ”Quality Data Management in the Next Industrial Revolution – A Study of Prerequisites for Industry 4.0” med motiveringen:

I många företag diskuteras hur man skall ta sig an nya möjligheter I samband med digitalisering aoch som ibland sammanfattas under paraplynamnet ”Industry 4.0”. Detta arbete diskuterar de möjligheter och svårigheter som ett företag kan ha i samband med att man går mot ”Industry 4.0”.

 

 

Back To Top