Skip to content
info@sfk.se

Studiebesök på RZ Zampart

Värmland-Dalsland-Örebro:

Den 19 september genomförde vi i region Värmland-Dalsland-Örebro ett medlemsevent med studiebesök hos RZ Zampart i Karlstad. Ett företag som bland annat är vald till årets underleverantör av Saab Dynamics år 2022. Vi fick av…

Ny styrelse för VDÖ 2023

Värmland-Dalsland-Örebro:

Ny styrelse för SFK region VDÖ valdes på årsmötet den 4 maj. Lars Gohde valdes till ordförande och adjungerad i Förbundsstyrelsen. Johanna Sjödin till vice ordförande, Helena Christensen valdes till sekreterare och Anna Frödin till…

Årsmöte SFK Region VDÖ 2022 

Värmland-Dalsland-Örebro:

Årsmöte SFK Region VDÖ 2022 Varmt välkomna att delta vid årsmöte för SFK Region Värmland – Dalsland - Örebro Årsmötet kommer att hållas den 4 maj kl.16-18.00 Plats och arrangemang meddelas senare Direkt efter mötet följer kort konstituerande…

Back To Top