skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen till SFK Värmland-Dalsland-Örebro

SFK VDÖ

SFK VDÖ är en regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet. Vi erbjuder en mötesplats för dig som söker ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom verksamhetsutveckling och kvalitet. Som medlem får du möjlighet att lära av andra och diskutera dina erfarenheter. Våra medlemmar arbetar inom såväl privat som offentlig sektor och spännvidden är stor från enmansföretagare till anställda i riktigt stora organisationer. Vi har också ett nära samarbete med Karlstads universitet och får möjlighet att diskutera morgondagens medarbetare

Vårt fokus är att det ska vara trevligt att träffas, och att de träffar vi anordnar alltid ska vara fyllda av energi och ge inspiration. Som medlem har du möjlighet att påverka inriktningen för de aktiviteter - alltid med kvalitet i fokus - som vi anordnar. Exempel på aktiviteter är studiebesök, utbildningar och nätverksträffar utifrån olika teman såsom kvalitets-/verksamhetsledning, certifiering, processorientering, digitalisering och ledarskap.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om du har funderingar och önskemål.

Här kan du bli medlem i SFK VDÖ

Varmt välkommen!

Kontaktpersoner

Marie-Therese Christiansson

Ordförande Värmland-Dalsland-Örebro
Tel: 0702-13 37 60
marie-therese.christiansson@sfk.se

Kristin Mossberg

V. Ordförande
Tel: 054-17 13 06
kristin.mossberg@valmet.com

Kersti Fallander Ågren

Sekreterare
Tel: 054-540 81 73
kersti.fallander@karlstad.se

Evelina Ericsson

Ledamot
Tel: 072-511 57 27
everi@globalcastings.com

Petra Hartley

Ledamot
Tel: 070-424 94 24
petra.hartley@tele2.se

Susanne Nilsson

Ledamot
Tel: 0702-65 74 11
susanne.nilsson@valbrunanordic.se

Mia Wahlund

Kassör
Tel: 054-540 10 60
mia.wahlund@karlstad.se

Kommande Aktiviteter


Karlstad

PoP nätverket (processorientering i praktiken) bjuder in SFK VDÖs medlemmar att delta i workshop den 8/3 på tema Digitalisering av värdeskapande processer.  Vi får finfint besök av Anders Ljungberg från Trivector LogiQ AB som föreläser innan vi sätter fart på diskussionerna. Studenter på kursen ”Verksamhetsutveckling med…


Göteborg
, , , , , , , , ,

Idag händer mycket inom industri och förvaltning i ett analysperspektiv. Dagens trend och fokus på AI (Artificiell Intelligens) och Machine Learning (ML) driver förväntningar och förändring mot en mer framsynt förutsägande verksamhet. Nya roller har skapas som ”Data Engineers” och…

Genomförda Aktiviteter

Back To Top