Skip to content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Värmland-Dalsland-Örebro

SFK VDÖ

SFK VDÖ är en regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet. Vi erbjuder en mötesplats för dig som söker ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom verksamhetsutveckling och kvalitet. Som medlem får du möjlighet att lära av andra och diskutera dina erfarenheter. Våra medlemmar arbetar inom såväl privat som offentlig sektor och spännvidden är stor från enmansföretagare till anställda i riktigt stora organisationer.

Vårt fokus är att det ska vara trevligt att träffas, och att de träffar vi anordnar alltid ska vara fyllda av energi och ge inspiration. Som medlem har du möjlighet att påverka inriktningen för de aktiviteter - alltid med kvalitet i fokus - som vi anordnar. Exempel på aktiviteter är studiebesök, utbildningar och nätverksträffar utifrån olika teman såsom kvalitets-/verksamhetsledning, certifiering, processorientering, digitalisering och ledarskap.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om du har funderingar och önskemål. Uppgifter finns under Kontakt.

Här kan du bli medlem i SFK VDÖ

Varmt välkommen!


Bild på styrelsen i VDÖ 2023. Foto: Pauli
Från höger, Helena, Anna, Johanna, Mikael, Lars och Monika

Nyheter

Studiebesök på RZ Zampart

Värmland-Dalsland-Örebro:

Den 19 september genomförde vi i region Värmland-Dalsland-Örebro ett medlemsevent med studiebesök hos RZ Zampart i Karlstad. Ett företag som bland annat är vald till årets underleverantör av Saab Dynamics år 2022. Vi fick av…

Ny styrelse för VDÖ 2023

Värmland-Dalsland-Örebro:

Ny styrelse för SFK region VDÖ valdes på årsmötet den 4 maj. Lars Gohde valdes till ordförande och adjungerad i Förbundsstyrelsen. Johanna Sjödin till vice ordförande, Helena Christensen valdes till sekreterare och Anna Frödin till…

Årsmöte SFK Region VDÖ 2022 

Värmland-Dalsland-Örebro:

Årsmöte SFK Region VDÖ 2022 Varmt välkomna att delta vid årsmöte för SFK Region Värmland – Dalsland - Örebro Årsmötet kommer att hållas den 4 maj kl.16-18.00 Plats och arrangemang meddelas senare Direkt efter mötet följer kort konstituerande…

Kontaktpersoner

Anna Frödin

Kassör
Anna.Frodin@regionvarmland.se,

Monica Wahlund

Ledamot
monika.wahlund@rzg.se 

Pauli Matikka

Ordförande SFK-Byggsektionen
Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 070 685 2215
pauli.matikka@sfk.se
pauli.matikka@telia.com

Lars Gohde

Ordförande Värmland-Dalsland-Örebro
Adjungerad Förbundsstyrelsen
Tel: 010 831 4125
lars.godhe@sfk.se

Helena Christensen

Sekreterare
helena.christensen@baesystems.se

Mikael Nilsson

Ledamot 
mikael.nilsson@voestalpine.com

Johanna Sjödin

Vice ordförande
j.sjodin@eurenco.com

Karl-Gustav Vestermark

Revisor
karl-gustav.vestermark@hotmail.com

Per Ceval

Valberedning 
Tel: 070-2400984
per.ceval@preem.se

Lena Jansson

Revisorssuppleant

Kommande Aktiviteter

SFK:s Region Värmland – Dalsland – Örebro bjuder in till föreningens årsmöte med tillhörande seminarium den 27 mars 2024 klockan 15:00-17:00. Plats är Hamnmagasinet vid Zakrisdalsudden i Karlstad. Årsmötet har följande agenda: 15:00-16:00 Seminarium om ”Hållbarhetsredovisning – ny lagstiftning”. 16:00-16:30 Smörgås med dryck (SFK bjuder) 16:30-17:00 Årsmötesförhandlingar. Alla är välkomna, även de som för närvarande…

Genomförda Aktiviteter

Back To Top