Skip to content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Värmland-Dalsland-Örebro

SFK VDÖ

SFK VDÖ är en regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet. Vi erbjuder en mötesplats för dig som söker ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom verksamhetsutveckling och kvalitet. Som medlem får du möjlighet att lära av andra och diskutera dina erfarenheter. Våra medlemmar arbetar inom såväl privat som offentlig sektor och spännvidden är stor från enmansföretagare till anställda i riktigt stora organisationer.

Vårt fokus är att det ska vara trevligt att träffas, och att de träffar vi anordnar alltid ska vara fyllda av energi och ge inspiration. Som medlem har du möjlighet att påverka inriktningen för de aktiviteter - alltid med kvalitet i fokus - som vi anordnar. Exempel på aktiviteter är studiebesök, utbildningar och nätverksträffar utifrån olika teman såsom kvalitets-/verksamhetsledning, certifiering, processorientering, digitalisering och ledarskap.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om du har funderingar och önskemål. Uppgifter finns under Kontakt.

Här kan du bli medlem i SFK VDÖ

Varmt välkommen!


Bild på styrelsen i VDÖ 2023. Foto: Pauli
Från höger, Helena, Anna, Johanna, Mikael, Lars och Monika

Nyheter

Avtackning Pauli Matikka

Värmland-Dalsland-Örebro:

Vid årsmötet i region Värmland-Dalsland-Örebro avtackades styrelseledamot Pauli Matikka. Pauli lämnar nu vår styrelse för denna gång, och vi framförde ett varmt tack till Pauli för hans insatser! Stort tack till Pauli Matikka

Kontaktpersoner

Lars Gohde

Ordförande Värmland-Dalsland-Örebro
Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 010 831 4125
lars.gohde@sfk.se

Johanna Sjödin

Vice ordförande
j.sjodin@eurenco.com

Pauli Matikka

Ordförande SFK-Byggsektionen
Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 070 685 2215
pauli.matikka@sfk.se
pauli.matikka@telia.com

Anna Frödin

Kassör
Anna.Frodin@regionvarmland.se,

Monica Wahlund

Ledamot
monika.wahlund@rzg.se 

Helena Christensen

Sekreterare
helena.christensen@baesystems.se

Mikael Nilsson

Ledamot 
mikael.nilsson@voestalpine.com

Karl-Gustav Vestermark

Revisor
karl-gustav.vestermark@hotmail.com

Per Ceval

Valberedning 
Tel: 070-2400984
per.ceval@preem.se

Lena Jansson

Revisorssuppleant

Genomförda Aktiviteter

Back To Top