skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen till SFK Värmland-Dalsland-Örebro

SFK VDÖ

SFK VDÖ är en regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet. Vi erbjuder en mötesplats för dig som söker ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom verksamhetsutveckling och kvalitet. Som medlem får du möjlighet att lära av andra och diskutera dina erfarenheter. Våra medlemmar arbetar inom såväl privat som offentlig sektor och spännvidden är stor från enmansföretagare till anställda i riktigt stora organisationer. Vi har också ett nära samarbete med lokala universitet och skapar möjligheter att diskutera morgondagens medarbetare.

Vårt fokus är att det ska vara trevligt att träffas, och att de träffar vi anordnar alltid ska vara fyllda av energi och ge inspiration. Som medlem har du möjlighet att påverka inriktningen för de aktiviteter - alltid med kvalitet i fokus - som vi anordnar. Exempel på aktiviteter är studiebesök, utbildningar och nätverksträffar utifrån olika teman såsom kvalitets-/verksamhetsledning, certifiering, processorientering, digitalisering och ledarskap.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om du har funderingar och önskemål.

Här kan du bli medlem i SFK VDÖ

Varmt välkommen!

Kontaktpersoner

Pauli Matikka

Ledamot Förbundsstyrelsen
Interimsordförande Värmland-Dalsland-Örebro, Ledamot Bygg
Tel: 0706-85 22 15
pauli.matikka@telia.com

Fredrik Sävhammar

Ledamot 
Tel: 019-206502
fs@ejot-avdel.se

Helena Christensen

Ledamot 
Tel: 073-6682492
helena.christensen@baesystems.se

Monica Koskela

Ledamot 
Tel: 070-294477
monika.koskela@rzg.se

Per Milton

Ledamot 
Tel: 073-9449310
per.milton@glv.com

Mikael Nilsson

Ledamot 
Tel: 0563-16011
mikael.nilsson@bu-strip.com

Per Ceval

Valberedning 
Tel: 070-2400984
per.ceval@preem.se

Mattias Ferming

Ledamot/Suppleant 
Tel: 070-020545
mattias.ferming@karlstad.se

Siv Stålnacke

Revisor 
Tel: 054-54006770

Back To Top