skip to Main Content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Värmland-Dalsland-Örebro

SFK VDÖ

SFK VDÖ är en regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet. Vi erbjuder en mötesplats för dig som söker ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom verksamhetsutveckling och kvalitet. Som medlem får du möjlighet att lära av andra och diskutera dina erfarenheter. Våra medlemmar arbetar inom såväl privat som offentlig sektor och spännvidden är stor från enmansföretagare till anställda i riktigt stora organisationer. Vi har också ett nära samarbete med lokala universitet och skapar möjligheter att diskutera morgondagens medarbetare.

Vårt fokus är att det ska vara trevligt att träffas, och att de träffar vi anordnar alltid ska vara fyllda av energi och ge inspiration. Som medlem har du möjlighet att påverka inriktningen för de aktiviteter - alltid med kvalitet i fokus - som vi anordnar. Exempel på aktiviteter är studiebesök, utbildningar och nätverksträffar utifrån olika teman såsom kvalitets-/verksamhetsledning, certifiering, processorientering, digitalisering och ledarskap.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om du har funderingar och önskemål.

Här kan du bli medlem i SFK VDÖ

Varmt välkommen!

Kontaktpersoner

Pauli Matikka

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Värmland-Dalsland-Örebro, Ledamot Bygg
Tel: 0706-85 22 15
pauli.matikka@telia.com

Lars Gohde

Vice ordförande 
Tel: 010-8314125
lars.gohde@regionvarmland.se

 

Helena Christensen

Sekreterare 
Tel: 073-6682492
helena.christensen@baesystems.se

Monica Koskela

Kassör 
Tel: 070-2944771
monika.koskela@rzg.se

Mikael Nilsson

Ledamot 
Tel: 0563-16011
mikael.nilsson@voestalpine.com

Per Milton

Ledamot 
Tel: 073-9449310
per.milton@andritz.com

Johanna Sjödin

Ledamot
Tel: 072-2533159
j.sjodin@eurenco.com

Karl-Gustav Vestermark

Revisor 
Tel: 070-8202647
karl-gustav.vestermark@comhem.se

Per Ceval

Valberedning 
Tel: 070-2400984
per.ceval@preem.se

Lena Jansson

Revisorssuppleant
Tel: 076-3165165

Back To Top