skip to Main Content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Värmland-Dalsland-Örebro

SFK VDÖ

SFK VDÖ är en regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet. Vi erbjuder en mötesplats för dig som söker ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom verksamhetsutveckling och kvalitet. Som medlem får du möjlighet att lära av andra och diskutera dina erfarenheter. Våra medlemmar arbetar inom såväl privat som offentlig sektor och spännvidden är stor från enmansföretagare till anställda i riktigt stora organisationer. Vi har också ett nära samarbete med lokala universitet och skapar möjligheter att diskutera morgondagens medarbetare.

Vårt fokus är att det ska vara trevligt att träffas, och att de träffar vi anordnar alltid ska vara fyllda av energi och ge inspiration. Som medlem har du möjlighet att påverka inriktningen för de aktiviteter - alltid med kvalitet i fokus - som vi anordnar. Exempel på aktiviteter är studiebesök, utbildningar och nätverksträffar utifrån olika teman såsom kvalitets-/verksamhetsledning, certifiering, processorientering, digitalisering och ledarskap.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om du har funderingar och önskemål.

Här kan du bli medlem i SFK VDÖ

Varmt välkommen!

Nyheter

Årsmöte SFK Region VDÖ 2022 

Värmland-Dalsland-Örebro:

Årsmöte SFK Region VDÖ 2022 Varmt välkomna att delta vid årsmöte för SFK Region Värmland – Dalsland - Örebro Årsmötet kommer att hållas den 4 maj kl.16-18.00 Plats och arrangemang meddelas senare Direkt efter mötet följer kort konstituerande…

Kontaktpersoner

Pauli Matikka

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande SFK-Byggsektionen
Tel: 070-6852215
pauli.matikka@telia.com

Lars Gohde

Ordförande i region VDÖ
Adjungerad Förbundsstyrelsen
Tel: 010-8314125
lars.gohde@regionvarmland.se

 

Helena Christensen

Sekreterare
Tel: 073-6682492
helena.christensen@baesystems.se

Monica Koskela

Kassör 
Tel: 070-2944771
monika.koskela@rzg.se

Mikael Nilsson

Ledamot 
Tel: 0563-16011
mikael.nilsson@voestalpine.com

Johanna Sjödin

Vice ordförande
Tel: 072-2533159
j.sjodin@eurenco.com

Karl-Gustav Vestermark

Revisor 
Tel: 070-8202647
karl-gustav.vestermark@hotmail.com

Per Ceval

Valberedning 
Tel: 070-2400984
per.ceval@preem.se

Lena Jansson

Revisorssuppleant
Tel: 076-3165165

Kommande Aktiviteter

Svenska Förbundet för Kvalitet, Region Värmland – Dalsland – Örebro bjuder in till föreningens årsmöte med tillhörande seminarium Varmt välkomna att delta vid årsmöte för SFK Region Värmland – Dalsland – Örebro. Alla är välkomna, även de som för närvarande inte är medlemmar. Plats är Hamnmagasinet vid Zakrisdalsudden i Karlstad. Träffen har följande agenda: 15:00-16:00…

Back To Top