Skip to content
info@sfk.se

Kvalitetsdagen – Linköpings Universitet

Kvalitetsdagen är en återkommande konferens som organiseras av Avdelningen för logistik- och kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet och Svenska Förbundet för Kvalitet och riktar sig till aktiva inom näringsliv, offentliga organisationer och akademi.

Årets tema ”Förbättringsarbete för framtiden”

Vi erbjuder en halvdag med inspirerande föredrag från näringsliv, offentlig verksamhet och aktuell forskning.Datum: 13 mars 2019

Plats: Kollektivet i Linköping, Ågatan 55, 582 22 Linköping Länk till karta

Välkommen att låta dig inspireras, dela erfarenheter och nätverka!

Anmälan: Klicka här för att komma till anmälan

Ur programmet

Här kan du läsa mer om årets föredragshållare

Joakim Ahlström

Joakim Ahlström är en internationellt erkänd expert på att utveckla högpresterande förbättringskulturer. Han är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola, Executive MBA, Six Sigma Master Black Belt samt har en masterstitel från det europeiska mastersprogrammet i kvalitetsledning (European Master’s Programme in Total Quality Management). Med unika tillvägagångssätt för att frigöra organisatorisk potential har Joakim hjälpt verksamheter såsom Coca-Cola, IKEA, Swedbank och Ericsson att utveckla förbättringskulturer präglade av laganda och resultatskapande. Joakim har bl.a. skrivit böckerna SUCKCESS – Free from Fear, Full of Power och How to Succeed with Continuous Improvement (McGraw-Hill förlag i USA).

Mer information finns här

Fredrik Thapper (ICA Gruppen)

Vi tar högervarvet

Senaste åren har de ca 1 100 medarbetarna på ICAs lager i Västerås förbättrat produktivitet, frisknärvaro och kvalitet och för det har de erhållit utmärkelser som ”Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2017” av SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling). Motiveringen löd: ”Verksamheten har fokus på ständiga förbättringar genom att systematiskt uppmuntra, bjuda in och konsekvent skapa möjligheter för alla medarbetare att delta i förbättringsarbetet av verksamhetens processer. Helt enkelt tillåta de goda exemplen att svämma över. Därmed utvecklas en verksamhet som präglas av arbetsglädje, gemenskap och engagemang.” De vann också Digital Workplace Award för sitt arbete med att använda enkla, digitala lösningar för att driva beteendeförflyttning.

Fredrik Thapper kommer berätta vad ”Vi tar högervarvet” och ”Leverans med engagemang” betyder och kan göra för resultatet.

 

Ingemar Sjöström

Korkade eller lättlurade? Vem snodde skylten – Analytiskt kvalitetsarbete?

Jag har under flera årtionden arbetat vid mekanisk industri, på Ericsson och senare Sony Ericsson globalt inom Quality Engineering med specialisering på statistiska metoder. En av utmaningarna har varit att omvandla teorier och metoder till ett praktiskt resonemang och sund problemformulering.

Jag har dessutom arbetet mycket med att bredda användningen av statistiska metoder och studerat processer långt bortom tillverkningsprocesserna såsom konstruktionsarbete, ’supply chain’, kartläggning av hanteringsflödet inom IT-utveckling och simulering av besvärliga situationer.

Korkade eller lättlurade? Vem snodde skylten – Analytiskt kvalitetsarbete?

För forna tiders kvalitetsgurus (t.ex. Juran och Deming) var mätvärden och analys av mätvärden en självklarhet, men sedan några årtionden är detta förvisat till en källarskrubb med dörrskylten Sex Sigma.

Hur kunde det bli så här? Hur skall vi ändra på detta? Saknar vi kunskap (trots stora kullar på våra universitet)? Har vi inga verktyg (trots datorkraft som J & D bara kunde drömma om)? Har vi inga datorprogram (trots mängder av bra gratisprogram på nätet)?

Överallt finns det ett behov av analytiskt förhållningssätt, inte minst i förebyggande syfte: en ny KPI? Gör en simulering!  Upprätta en process för felhantering: simulera!  Bygga ny dagkirurgi? Simulera!  Design av en ny produkt? Upprätta en variansbudget!

Men för att göra detta behöver man ett analytiskt arbetssätt, kunna resonera runt en modell, kunna ställa relevanta frågor och kräva relevanta svar, kunna redovisa resultat. Låt oss prata om det.

 

Uni Sallnäs och Maria Björklund

Uni Sällnas och Maria Björklund är föreläsare på Kvalitetsdagen 2019

Miljösmart e-handelslogistik, vad spelar konsumenten för roll?

Transporter är en av vår tids största utmaningar för en hållbar utveckling. Flertalet studier har gett en ökad förståelse för hur logistikföretag och handelsföretag kan göra sina distributionssystem mer hållbara.

Konsumenten är en aktör som sällan studeras, trots att konsumentens beteende är avgörande för att nå hållbarhet och kundkrav oftast rankats mycket högt som drivkraft för företagens hållbarhetsarbete. Vilken makt har en konsument att påverka den logistikapparat som ligger bakom produktinköpen? Detta är särskilt relevant i ljuset av dagens växande e-handel och de förändringar i konsumtionsmönster som ger upphov till denna tillväxt. Är det över huvud taget möjligt att som e-handelskonsument göra smarta val för transporterna? Hur stöttar e-handelsföretagen konsumenterna för att hjälpa dessa att välja ”rätt”, och är konsumenterna själva redo att försöka göra ”rätt”?

Dessa frågor och många fler kommer att tas upp under Uni Sallnäs och Maria Björklunds föredrag.

 

Back To Top