skip to Main Content
info@sfk.se

Hur man kan etablera en win/win – relation med sina leverantörer. Ett seminarium om hur ett systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med sina leverantörer kan ge bättre kvalitet och stora besparingar. Presentationen är byggd kring innehållet i boken: Oneline. Teamslänk skickas till anmälda dagen före. Boken kan köpas med 50% rabatterat pris, = 160 SEK + Moms…

Back To Top