skip to Main Content
info@sfk.se

,

En aktivitet från SFK Småland – Nu Digital. AIAG (Automotive Industry Action Group, USA) och VDA (Verband der Automobilindustrie, Tyskland) har gemensamt tagit fram den nya metodiken för att genomföra FMEA. Utbildningen har fokus på P-FMEA och ger insikt i skillnaden mellan den nya metodiken och den tidigare. Ur innehållet: o Bakgrund o Övergångsstrategi o…

,

En aktivitet från SFK Småland Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett ämne på kandidatförteckningen i Reach i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Det gäller t.ex. dig som har bly i materialet. Syftet med…

SFK Kvalitetsforum – Lärande genom erfarenhetsutbyte Programmet vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. För dig som ser en möjlighet att lyfta organisationens kvalitetsarbete. Kanske står organisationen inför nya utmaningar och förändringar. Det blir en nytändning för dig och din organisation. Du får ta del av arbetssätt, metoder och verktyg inom modern verksamhetsutveckling.…


Vrigstad
,

En aktivitet rån SFK Småland Utbildningen ger dig kunskap om standarden ISO 14001:2015 samt hur man praktisk kan tillämpa kraven. Genom värdeskapande övningar skapas förståelse för miljöledningsstandarden. Utbildningen är anpassad till dig som är ny inom området eller vill uppdatera dina kunskaper om standarden. I samband med utbildningen delar vi med oss av mallar samt…

Back To Top