skip to Main Content
info@sfk.se


Göteborg

Tema: SKF BE from theory to action – our journey to SPS certification. Uppföljning av Café Kvalité från den 10 juni hos SKF Göteborg. Denna gång “Hybridträff” – kombinerat fysiskt och online studiebesök. Med tillämpningar på några viktiga områden samt besök i verksamheten. SKF Sveriges Fabrik Göteborg har under 2020-2021 blivit en av SKF koncernens…

SFK Kvalitetsforum – Lärande genom erfarenhetsutbyte Nätverket vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. För dig som ser en möjlighet att lyfta organisationens kvalitetsarbete. Kanske står organisationen inför nya utmaningar och förändringar. Det blir en nytändning för dig och din organisation. Du får ta del av arbetssätt, metoder och verktyg inom modern verksamhetsutveckling.…

,

En aktivitet från SFK Småland AIAG (Automotive Industry Action Group, USA) och VDA (Verband der Automobilindustrie, Tyskland) har gemensamt tagit fram den nya metodiken för att genomföra FMEA. Utbildningen har fokus på P-FMEA och ger insikt i skillnaden mellan den nya metodiken och den tidigare. Ur innehållet: o Bakgrund o Övergångsstrategi o 7-stegs metodiken: o…

,

En aktivitet från SFK Småland Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett ämne på kandidatförteckningen i Reach i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Det gäller t.ex. dig som har bly i materialet. Syftet med…

Back To Top