skip to Main Content
info@sfk.se

,

SFK-DG inbjuder till Informationsträff och företagsbesök i Sandviken SFK-DG (Svenska Förbundet för Kvalitet – Region Dalarna/Gävleborg) har nöjet att inbjuda både medlemmar, icke medlemmar, företag och organisationer till en mycket intressant tematräff. Tid: Torsdag den 6 oktober, kl. 12.00 – 15.30 Plats: Vi börjar med gemensam lunch i Folkets Hus, Köpmangatan 5–7, Sandviken kl 12.00…

Mot bättre vetande – några exempel Praktiskt analytiskt kvalitetsarbete hämtar impulser från många olika håll. Ibland från data i en databas, ibland från garantiärenden, ibland jämförelse med andra och andras produkter och tjänster, ibland från marknaden, ibland från egna iakttagelser och inte sällan från produktionschefen som varit på mässa i fjärran land och kommer hem…

,

En aktivitetet från SFK Småland Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett ämne på kandidatförteckningen i Reach i halter över 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Detta gäller t.ex. dig som har bly i materialet. Syftet med utbildningen är att…

  Klassikern WQD arrangeras för 33:e året i rad, i år tillsammans med SIQ, online 10 november 12.30 – 16:30, under temat: ”Ny Tid – Ny Kvalitet” Ny Tid? Tid och utveckling står inte still, och har aldrig gjort det. Ur kvalitets/ – verksamhetsperspektiv kan det t.ex. betyda att den digitala utvecklingen ger nya möjligheter.…


Vrigstad
,

Interna revisioner enligt ISO 9001 & ISO 14001, 2 dagar 30 november 2022 kl. 09.00 – 16.30, 1 december 2022 kl. 08.30 – 16.00 En utbildning från SFK Småland Utbildningen ger dig kunskap om ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, hur man förbereder, genomför, rapporterar samt följer upp interna revisioner. Genom värdeskapande övningar skapas förståelse för…

Back To Top