Skip to content
info@sfk.se

Avtackning Pauli Matikka

Värmland-Dalsland-Örebro:

Vid årsmötet i region Värmland-Dalsland-Örebro avtackades styrelseledamot Pauli Matikka. Pauli lämnar nu vår styrelse för denna gång, och vi framförde ett varmt tack till Pauli för hans insatser! Stort tack till Pauli Matikka

Ny förbundsordförande Anne-Charlotte Holmgren

Regioner, Sektioner, SFK:

Svenska Förbundet för Kvalitet väljer Anne-Charlotte Holmgren som ny ordförande för att leda framtidens kvalitetsarbete Den 29 april 2024 höll Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) sitt fullmäktigemöte där Anne-Charlotte valdes till ny ordförande för förbundet, för att…

SFK Väst årsmöte 2024

Väst:

Svenska Förbundet för Kvalitet - Region Väst höll årsmöte och fick lära sig om ljudteknik. Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) region Väst höll sitt årsmöte den 13 mars på United Spaces Lindholmen. Under mötet diskuterades…

SFK lanserar ett kvalitetsledarpris

SFK:

En ny utmärkelse presenteras i veckan av SFK. Det är nytt pris för bästa kvalitetsledare som leder kvalitets-och verksamhetsutveckling så det skapas framgång. Vinnaren kommer att representerar Sverige i det Europeiska kvalitetsledarepriset EQL Syftet med…

Volvoit ny ordförande i SFK

SFK:

Vid Fullmäktigemöte 26 april 2023 valdes Claes Britsman till ny ordförande för SFK. Några ord från Claes: ”Jag har varit en aktiv SFK-medlem så länge jag kan minnas; på senare tid inom region SFK Väst…

Genomfört seminarium, ”Åtgärder för ökad byggkvalitet”

Bygg:

SFK Bygg, en sektion i Svenska Förbundet för Kvalitet https://sfkwebsta.wpengine.com/bygg/ har följt upp kvalitetsutvecklingen inom byggsektorn sedan 1999 då den första årskrönikan kom ut. Svenska Förbundet för Kvalitet sektion Bygg har speglat kvalitetsutvecklingen i olika…

Back To Top