Skip to content
info@sfk.se

Genomfört seminarium, ”Åtgärder för ökad byggkvalitet”

  • |Bygg

SFK Bygg, en sektion i Svenska Förbundet för Kvalitet https://sfkwebsta.wpengine.com/bygg/ har följt upp kvalitetsutvecklingen inom byggsektorn sedan 1999 då den första årskrönikan kom ut. Svenska Förbundet för Kvalitet sektion Bygg har speglat kvalitetsutvecklingen i olika delar av byggsektorn.

Det finns nu en rad studier kring hur kvaliteten i byggsektorn utvecklats – eller kanske inte utvecklats. Boverkets stora genomgång: Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn (Rapport 2018:36) visar att de totala åtgärdskostnaderna för fel, brister och skador uppskattas uppgå till 7–11 procent av produktionskostnaden

Det är åtskilliga miljarder, som kunde användas bättre för att bygga mer.

30/11 -22 Genomförde SFK Bygg seminariet ”Åtgärder för ökad byggkvalitet”.

Back To Top