Skip to content
info@sfk.se

Tillsammans stärker vi Sveriges konkurrenskraft

SFK:s mål är att vara det främsta nätverket för kompetensutveckling och inspiration kring kvalitet, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling i Sverige. Vi erbjuder bland annat aktiviteter i form av kurser, konferenser, seminarier/workshops och studiebesök. Genom SFK får du också möjlighet att lära av andra – och att själv dela med dig av din erfarenhet. På så vis blir ett medlemskap i SFK ett lyft för alla medlemmar, och till nytta för de organisationer vi arbetar för.

Läs mer om SFK-medlemskap (PDF) och bli medlem här.

Vision, mission och strategi

SFK:s vision är att vara den självklara kunskaps- och inspirationskällan för kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Vår mission är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom offensiv kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Strategin – vägen mot målet – bygger på följande delar:

  • Underlätta nätverkande
  • Stödja SFK-medlemmar
  • Stärka SFK:s varumärke
  • Utveckla SFK:s produktportfölj och erbjudande
  • Stödja lednings- och kvalitetsprofessionella

Stadgar

Aktuella stadgar för Svenska förbundet för kvalitet, beslutade vid fullmäktige 2020-04-22

Verksamhet i regioner och sektioner

Verksamheten inom SFK bedrivs centralt och i våra regions- och sektionsföreningar. Varje förening arbetar med nätverkande, genomför aktiviteter samt driver frågor som är aktuella för sin aktuella region eller sektion.  Läs mer om vår verksamhet här. Övergripande styrs SFK via vår Förbundsstyrelse och vårt servicebolag SFK Utveckling AB. För att kontakta respektive region/sektion/förbundsstyrelse eller vårt kansli på SFK Utveckling klicka här för kontaktuppgifter.

Internationell samverkan – EOQ – World Quality Day

Utöver lokala och nationella aktiviteter och nätverkande, samverkar SFK internationellt med systerorganisationerna EOQ – European Organisation for Quality samt ASQ – American Society for Quality. Som en del i detta är SFK arrangör av World Quality Day i Sverige. World Quality Day är en årligen återkommande konferens för kvalitet- och verksamhetsutveckling som arrangeras på flera håll i världen. Läs mer på sidan om WQD.

EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY (EOQ) 
SFK är nationell representant (svensk medlem) i European Organization for Quality (EOQ).
EOQ är liksom vi en ideell organisation med 24 medlemsländer. EOQ samarbetar globalt med liknade organisationer i andra regioner.

Förutom kostnadsfria webbinarier för medlemmar erbjuder EOQ ett antal produkter som SFK har ensamrätt på i Sverige.
Två EOQ-produkter som SFK planerar att lansera i Sverige under 2024 är:

  • För individer: EKR (EOQ Knowledge Recognition). Förenklat, ett intyg/diplom som, efter tredagars utbildning och godkänd examen, intygar att du har de färdigheter och erfarenheter som krävs för att klara ett arbete som kräver kunnande inom kvalitetsområdet.
  • För produkter: EQTM (European Quality TradeMark). Förenklat, ett europeiskt erkännande för att ditt företag och dess produkter håller hög kvalitet.

Lär dig mer om EOQ besök deras hemsidat www.eoq.org

Pris för bästa uppsats-/examensarbete

SFK delar årligen ut pris till årets bästa uppsats-/examensarbete till minne av Olle Jonson. Priset avser C-eller D-uppsats inom kvalitets- eller verksamhetsutveckling och delas ut i samband med World Quality Day. Läs mer och ansök här.

SFK:s Kvalitetsledarpris

SFK:s kvalitetsledarpris är en ny utmärkelse som delas ut första gången 2024  till Sveriges bästa kvalitetsledare, Fokus ligger på att personen ska ha skapat framgång resultat genom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Vinnaren kommer att representera Sverige i det Europeiska kvalitetsledarepriset EQL.
Syftet med priset är att;  hylla kvalitetsledare som skapar framgång, bidra med förbilder och sprida kunskap och knyta ihop Sverige med det Europeiska kvalitetsledarepriset  EQL.

Historik i korthet

Den 30 mars 1952 bildades Kontrollingenjörernas Förening, KIF, vilken är ursprunget till dagens förbund. Föreningen ändrade 1966 namn till Sveriges Kvalitetstekniska Förening, SKTF. 1985 antogs det nuvarande namnet Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK.

Här kan du hämta en utförlig beskrivning av föreningens historia. (SFK 65 år år 2017).

Qvalify – ett ledande certifieringsorgan

SFK är stolt ägare av Qvalify Group AB, ett av Sveriges större certifieringsorgan. Qvalify, som är ackrediterade av Swedac, erbjuder certifiering av ledningssystem och utför revision enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt AFS 2001. Qvalify fungerar även som en oberoende part vid olika typer av inspektioner, granskningar, verifieringar och kontroller. Läs mer på www.qvalify.se

Back To Top