skip to Main Content
info@sfk.se

Tillsammans stärker vi Sveriges konkurrenskraft

SFK:s mål är att vara det främsta nätverket för kompetensutveckling och inspiration kring kvalitet, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling i Sverige. Vi erbjuder bland annat aktiviteter i form av kurser, konferenser, seminarier/workshops och studiebesök. Genom SFK får du också möjlighet att lära av andra – och att själv dela med dig av din erfarenhet. På så vis blir ett medlemskap i SFK ett lyft för alla medlemmar, och till nytta för de organisationer vi arbetar för.

Läs mer om SFK-medlemskap (PDF) och bli medlem här.

Vision, mission och strategi

SFK:s vision är att vara den självklara kunskaps- och inspirationskällan för kvalitetsprofessionen.

Vår mission är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom offensiv kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Strategin – vägen mot målet – bygger på följande delar:

  • Underlätta nätverkande
  • Stödja SFK-medlemmar
  • Stärka SFK:s varumärke
  • Utveckla SFK:s produktportfölj och erbjudande
  • Stödja lednings- och kvalitetsprofessionella

Stadgar

Aktuella stadgar för Svenska förbundet för kvalitet, beslutade vid fullmäktige 2020-04-22

Historik i korthet

Den 30 mars 1952 bildades Kontrollingenjörernas Förening, KIF, vilken är ursprunget till dagens förbund. Föreningen ändrade 1966 namn till Sveriges Kvalitetstekniska Förening, SKTF. 1985 antogs det nuvarande namnet Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK.

Här kan du hämta en utförlig beskrivning av föreningens historia. (SFK 65 år).

Verksamhet i regioner och sektioner

Verksamheten inom SFK bedrivs delvis centralt, men framför allt sker arbetet i våra regions- och sektionsföreningar. Varje förening arbetar med nätverkande, genomför aktiviteter samt driver frågor som är aktuella för sin aktuella region eller sektion.  Läs mer om vår verksamhet här. Övergripande styrs SFK via vår Förbundsstyrelse och vårt servicebolag SFK Utveckling AB. För att kontakta respektive region/sektion/förbundsstyrelse eller vårt kansli på SFK Utveckling klicka här för kontaktuppgifter.

Internationell samverkan – World Quality Day

Utöver lokala och nationella aktiviteter och nätverkande, samverkar SFK internationellt med systerorganisationerna EOQ – European Organisation of Quality samt ASQ – American Society for Quality. Som en del i detta är SFK arrangör av World Quality Day i Sverige. World Quality Day är en årligen återkommande konferens för kvalitet- och verksamhetsutveckling som arrangeras på flera håll i världen. Läs mer på sidan om WQD.

Pris för bästa uppsats-/examensarbete

SFK delar årligen ut pris till årets bästa uppsats-/examensarbete till minne av Olle Jonson. Priset avser C-eller D-uppsats inom kvalitets- eller verksamhetsutveckling och delas ut i samband med World Quality Day. Läs mer och ansök här.

Qvalify – ett ledande certifieringsorgan

SFK är ägare av Qvalify AB, ett av Sveriges största certifieringsorgan. Qvalify, som är ackrediterade av Swedac, erbjuder certifiering av ledningssystem och utför revision enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt AFS 2001. Qvalify fungerar även som en oberoende part vid olika typer av inspektioner, granskningar, verifieringar och kontroller. Läs mer på www.qvalify.se

Back To Top