Skip to content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Produktsäkerhet

SFK Produktsäkerhet

SFK Produktsäkerhet är en sektionsförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet, och utgör ett forum för branschövergripande informationsutbyte i frågor som rör tillförlitlighet, produktsäkerhet och produktansvar.

Här kan du utbyta erfarenheter med andra. Tillförlitlighet, produktsäkerhet och produktansvar berör alla. Sektionen anordnar även seminarier och tar initiativ till “rundabordssamtal” samt informerar om nyheter inom området.

Intressant och läsvärt:

Kan standarder öka samhällets skydd och beredskap?
Exempel på regler som ställer krav på riskbedömningar (under uppdatering)
Litteraturtips om riskhantering (under uppdatering)
ISO 9001 handbok för SME 170425
Internrevision för ständiga förbättringar 170425 A
Om IT-Säkerhet

Kontaktpersoner

Börje Hedman

Ordförande Produktsäkerhet
Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 070 883 8719
borje.hedman@sfk.se

Lennart Edsparr

Ledamot
l.edsparr@telia.com

Eva Ekholm

Revisor
Valberedning

Tel: 073 151 5588
eva.ekholm@outlook.com

 

Gerhard Persson

Kassör
gerhard.persson@gpkonsult.se

Ming Zhao

Ledamot
ming.zhao@hig.se

Back To Top