skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen till SFK Produktsäkerhet

SFK Produktsäkerhet

SFK Produktsäkerhet är en sektionsförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet, och utgör ett forum för branschövergripande informationsutbyte i frågor som rör tillförlitlighet, produktsäkerhet och produktansvar.

Här kan du utbyta erfarenheter med andra. Tillförlitlighet, produktsäkerhet och produktansvar berör alla. Sektionen anordnar även seminarier och tar initiativ till “rundabordssamtal” samt informerar om nyheter inom området.

Intressant och läsvärt:

Kan standarder öka samhällets skydd och beredskap?
Exempel på regler som ställer krav på riskbedömningar
Litteraturtips om riskhantering
ISO 9001 handbok för SME 170425
Internrevision för ständiga förbättringar 170425 A
Om IT-Säkerhet

Kontaktpersoner

Lennart Edsparr

Ordförande Produktsäkerhet
Tel: 070-376 17 02
l.edsparr@telia.com

Eva Ekholm

Revisor
Valberedning

lofgren.ekholm@telia.com

Börje Hedman

Ledamot Förbundsstyrelsen
Sekreterare Produktsäkerhet

Tel: 0708-83 87 19
borje.hedman@sfk.se

Gunnar Lindström

Ledamot
Tel: 08-897011
gunnar.08897011@telia.com

Åke Lönnqvist

Ledamot
Tel: 070-640 46 28
relq@swipnet.se

Gerhard Persson

Kassör
Tel: 070-621 73 59
gerhard.persson@gpkonsult.se

Kommande Aktiviteter

Årsmöte SFK-TIPS 2019 Tid: Onsdagen den 24 april 2019, kl 10:00 – 10:45 i form av telefonmöte. Inloggningsdetaljer till telefonmötet delges de som anmält sig. FÖREDRAGNINGSLISTA Årsmöteshandlingar är elektroniskt tillgängliga via sekreterarens e-postadress nedan.  Mötet öppnas  Fråga om mötet varit…

Back To Top