skip to Main Content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Produktsäkerhet

SFK Produktsäkerhet

SFK Produktsäkerhet är en sektionsförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet, och utgör ett forum för branschövergripande informationsutbyte i frågor som rör tillförlitlighet, produktsäkerhet och produktansvar.

Här kan du utbyta erfarenheter med andra. Tillförlitlighet, produktsäkerhet och produktansvar berör alla. Sektionen anordnar även seminarier och tar initiativ till “rundabordssamtal” samt informerar om nyheter inom området.

Intressant och läsvärt:

Kan standarder öka samhällets skydd och beredskap?
Exempel på regler som ställer krav på riskbedömningar
Litteraturtips om riskhantering
ISO 9001 handbok för SME 170425
Internrevision för ständiga förbättringar 170425 A
Om IT-Säkerhet

Kontaktpersoner

Ming Zhao

Ledamot
Tel: 026-164 427
ming.zhao@hig.se

Eva Ekholm

Revisor
Valberedning

tfn 073-151 55 88
eva.ekholm@outlook.com

 

Börje Hedman

Ordförande Produktsäkerhet
Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 0708-83 87 19
borje.hedman@sfk.se

Gunnar Lindström

Ledamot
Tel: 08-897011
gunnar.08897011@telia.com

Åke Lönnqvist

Ledamot
Tel: 070-640 46 28
carlake.lonnqvist@gmail.com

Gerhard Persson

Kassör
Tel: 070-621 73 59
gerhard.persson@gpkonsult.se

Back To Top