Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité 8 december; Risk, Sårbarhet och Kontinuitetsplanering 

SFK-TIPS, sektionen för Tillförlitlighet och Produktsäkerhet anordnar ett Café Kvalité den 8 december kl 1500-1630, om Risk, Sårbarhet och Kontinuitetsplanering

Att säkra affärskritiska processer genom analyser av risker, sårbarhet och kontinuitetsplanering med mera, ökar verksamhetens robusthet.  Inte minst anger ISO 9001 och andra regelverk att ”riskbaserat tänk” ska genomsyra verksamheten.  Detta webinarsyftar till att ge exempel på aktiviteter som kan genomföras och därmed minska eller undanröja påfrestningar. Seminariets huvudrubriker är

  • Trygghet och säkerhet- introduktion
  • Säkerhet ur ett organisationsperspektiv
  • Ledningssystem, processer och stödfunktioner-Risk Management ledningssystem
  • Några viktiga lagkrav
  • Beslutsunderlag och metodval
  • Riskmatris och konsekvenser
  • Krisläge och återhämtningsaktiviteter
  • Checklistor

Seminariet leds av Lars Zetterström, säkerhetskonsult från KRONAN Säkerhet AB. Lars har ett brett spektrum av säkerhetsrådgivning samt föreläser till exempel på Företagsuniversitetets säkerhetschefsutbildningar.

Önskas mer information – kontakta Börje Hedman, ordf. i sektionen Tillförlitlighet & Produktsäkerhet SFK, per mail: borje.hedman@sfk.se eller mobil 0708838719.

Välkomna!

 

 

Back To Top