skip to Main Content
info@sfk.se

Konferenser för kompetensutveckling inom kvalitet

För att tillgodose efterfrågan och behovet av kompetensutveckling inom kvalitetsområdet arrangerar SFK en rad aktiviteter inom våra regioner och sektioner. Utöver dessa genomför SFK två större, årligen återkommande, konferenser.


World Quality Day 2022, 10 november 12:30 – 16:30

World Quality Day (WQD) i Sverige arrangeras sedan 1990 av Svenska Förbundet för Kvalitet. WQD grundlades 1989 då bland andra European Organization for Quality, American Society for Quality och Union of Japanese Scientists and Engineers enades om en gemensam manifestation för kvalitet. Det bestämdes också att konferensen fortsättningsvis skulle genomföras årligen den andra torsdagen i november.

SFK Vårkonferens 2022

SFK Vårkonferens med temat: Kvalitet i rörelse – Låt SFK guida dig om Hållbarhet och Digitaliseringens betydelse för ditt Kvalitetsarbete!.genomförs 12 maj 12:30 – 16:30 online
Läs mer och anmäl dig på: https://sfk.se/konferenser/varkonferens-2022/

Back To Top