skip to Main Content
info@sfk.se

Konferenser för kompetensutveckling inom kvalitet

För att tillgodose efterfrågan och behovet av kompetensutveckling inom kvalitetsområdet arrangerar SFK en rad aktiviteter inom våra regioner och sektioner. Utöver dessa genomför SFK två större, årligen återkommande, konferenser.


SFK Vårkonferens

SFK Vårkonferens lanserades så sent som 2021 med temat: Kvalitet 4.0 – när paradigmskiftet inom digital teknologi ger nya möjligheter. Fokus ligger på praktiska tillämpningar hur Kvalitet 4.0 positivt påverkar organisationers kvalitetsarbete.

SFK Vårkonferens genomförs torsdag 6 maj 2021 – läs mer och anmäl dig här!


World Quality Day

World Quality Day (WQD) i Sverige arrangeras sedan 1990 av Svenska Förbundet för Kvalitet. WQD grundlades 1989 då bland andra European Organization for Quality, American Society for Quality och Union of Japanese Scientists and Engineers enades om en gemensam manifestation för kvalitet. Det bestämdes också att konferensen fortsättningsvis skulle genomföras årligen den andra torsdagen i november.

WQD 2020 ägde rum 12 november online – ta del av innehållet här.

Gemensamt för bägge heldagskonferenserna är att de arrangeras av en utav SFKs regioner, exempelvis Syd, Stockholm eller Väst, och baseras på aktuella teman. Konferenserna är öppna för alla men medlemmar i SFK deltar till reducerat pris. Läs mer om medlemskap här.

I normala fall genomförs konferenserna som fysiska träffar. Under 2020 genomfördes dock WQD för första gången som en helt digital konferens. Även SFK Vårkonferens den 6 maj blir helt digital via Teams.

Back To Top