skip to Main Content
info@sfk.se

Konferenser för kompetensutveckling inom kvalitet

För att tillgodose efterfrågan och behovet av kompetensutveckling inom kvalitetsområdet arrangerar SFK en rad aktiviteter inom våra regioner och sektioner. Utöver dessa genomför SFK två större, årligen återkommande, konferenser.


World Quality Day

World Quality Day (WQD) i Sverige arrangeras sedan 1990 av Svenska Förbundet för Kvalitet. WQD grundlades 1989 då bland andra European Organization for Quality, American Society for Quality och Union of Japanese Scientists and Engineers enades om en gemensam manifestation för kvalitet. Det bestämdes också att konferensen fortsättningsvis skulle genomföras årligen den andra torsdagen i november.

SFK Vårkonferens

SFK Vårkonferens lanserades så sent som 2021 med temat: Kvalitet 4.0 – när paradigmskiftet inom digital teknologi ger nya möjligheter. Fokus ligger på praktiska tillämpningar hur Kvalitet 4.0 positivt påverkar organisationers kvalitetsarbete.

SFK Vårkonferens genomfördes torsdag 6 maj 2021

Back To Top