Skip to content
info@sfk.se

Klassikern WQD arrangeras för 33:e året i rad; i år tillsammans med SIQ, online 10 november 12.30 – 16:30, under temat:

”Ny Tid – Ny Kvalitet”

Ny Tid?
Tid och utveckling står inte still, och har aldrig gjort det. Ur kvalitets/ – verksamhetsperspektiv kan det t.ex. betyda att den digitala utvecklingen ger nya möjligheter. Ingen profession kan heller bortse från att fundera på hur man kan bidra till förbättrad hållbarhet i allt som organisationer gör.

Ny Kvalitet?
I takt med teknisk utveckling och nya insikter skapas både möjligheter och utmaningar som berör kvalitetsarbetet.

Under årets WQD berör vi det som vi uppfattar står högt på agendan för Kvalitetsarbetet.

 • Hållbarhet.
  Vi har en expertpanel som besvarar frågor från en frågepanel om vad, varför och hur kvalitetsarbetet kan bidra till effektivare strävan efter hållbarhet. Våra experter kommer att guida inom området med fokus på ”huret”, genom att ge exempel på sambanden mellan Hållbarhet och kvalitetsarbete
 • Digitalisering
  SFK har tidigare haft evenemang om Kvalitet 4.0. Men eftersom det är relativt få som känt sig mogna att berätta om hur, har det mest, ur teoretisk vinkel, handlat om vad och varför. Vi har fått tag på intressanta tillämpningar om hur den nya tekniken gjort kvalitetsarbetet effektivare genom Big Data, Ai, Machine Learning och digitala plattformar för ledningssystem anpassade för medarbetarnas behov.

World Quality Day (WQD)

WQD arrangeras i Sverige sedan 1990 av Svenska Förbundet för Kvalitet. WQD grundlades 1989 då bland andra EOQ, European Organization for Quality, ASQ American Society for Quality, och Union of Japanese Scientists and Engineers enades om en gemensam manifestation för kvalitet. Det bestämdes också att konferensen fortsättningsvis skulle genomföras årligen den andra torsdagen i november.

Under WQD förmedlas både inspiration och handfasta råd kring kvalitets- och verksamhetsutveckling. Under den fullmatade halvdagskonferensen får du ta del av kunskaper från några av Sveriges främsta föreläsare inom kvalitetsområdet. Dessutom har du goda möjligheter att knyta kontakter med andra kvalitetsproffs från många branscher i olika delar av landet. Missa inte WQD 2022!

Anmäl dig här

WQD Program – 10 november 2022 12:30 – 16:30

12:30 – 12:35 Välkomna.
Dagens moderator Ulf Gustavsson öppnar konferensen.

12:35 – 13:00 Ny Kvalitet?!?; vad händer nationellt och internationellt?
Mats Deleryd,
SVP Corporate Quality, Safety & Security – FREYR Battery, orienterar oss i dialog  med Ulf Gustavsson om modernt Kvalitetsarbete.

13:00 – 13:20 Utdelning och presentation av Olle Jonsonpris 2022. 
Svenska Förbundet för Kvalitets pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.

13:20 – 14:50 Presentationer som visar praktiska tillämpningar av ”Ny Kvalitet”:

 • Ledningssystem med sänkta trösklar
  Genom ett nytt digitalt gränssnitt har SKF lyckats med att göra deras ledningssystem både lättillgängligare och användarvänligare för sina medarbetare. Nyckeln till ett lyckat ledningssystem är att alla skall med! Se kort filmklipp.
  Cecilia Lack;
  EHS Manager, Mattias Bengtsson; Learning & Development Enabler, och Haris Masic; Reliability Engineer, alla tre hos SKF Göteborg.
 • Ny nivå inom arbetet med ständiga förbättring med hjälp av AI och Machine Learning.
  Ny teknik inom AI och Machine Learning kan tillämpas inom förbättringsarbetet. Exempel kommer att visa på olika algoritmer och neurala nätverk som kan introduceras till de olika faserna inom DMAIC för att öka potentialen med förbättringsprojekt.
  David Dreven
  ; Improvement leader Master Black Belt på Swedish Match.
 • Ai och Machine Learning i adminstrativa processer, från teori till lab. miljö till verklighet.
  Från ”Proof of Concept” till driftsatta AI/ML-system. Majoriteten av AI/ML-initiativ når inte fram till produktion. Vad behövs för att lyckas?  Erfarenheter från lyckade och mindre lyckade datadrivna projekt i ärendeflöden.
  Mats Franzén;
  Senior analytiker/Data Scientist på Bolagsverket.
 • Hållbar framgång i konstant förändring – Ett ledningssystem för alla.
  Hur använder man organisationens fulla kraft för att navigera och innovera i konstant förändring? Jo, med stöd av standarder, teknisk innovation och framför allt fantastiska kollegor. Med global hub i Borås och kontor i Indien, USA, Kanada, Spanien och England sysselsätter koncernen idag fler än 600 medarbetare. Centiros lösningar stödjer globala varumärken och kritiska logistikflöden i över 175 länder
  Gustav Stavåsen,
  CISO Centiro Solutions.

14:50 – 15:00 Paus

15:00 – 16:00 En orientering i det Hållbara landskapet och hur Kvalitetsarbete kan stötta.
Rundabordsdiskussion med:

 • Raine Isaksson, Senior Lecturer at Uppsala University.
 • Ida Gremyr, Professor in Quality Management, Chalmers University of Technology.
 • Jacob Hallencreutz, Group CEO at EPSI Rating Group.
 • Kristen Snyder, Professor in Quality Management at Mid Sweden University.
 • Dag Kroslid, COO – NorDan Group, CEO – NorDan AB.

Frågepanel:

 • Anne – Charlotte Holmgren, SIQ Akademi, Ingenjör från Chalmers med utbildning inom psykologi och ledarskap.
 • Cecilia Lack, EHS Manager, SKF

16:00 – 16:25 Hållbart kvalitetsarbete mitt i en krisande värld.
Hur bibehåller vi vårt fokus på kvalitetsfrågor, och kanske till och med accelererar framdriften för att parera omvärldsförändringen? Är kvalitetsarbetet viktigare än någonsin när omvärlden är i kris?
Berit Lindholm, CEO SIQ,
orienterar oss i dialog med Ulf Gustavsson om vad som förväntas av framtidens Kvalitetsarbete.

16:25 – 16:30 Avslutning – vad lärde vi oss idag?
Dagens moderator Ulf Gustavsson stänger konferensen.

Nyckelord: Kvalitets- och verksamhetsutveckling, ledningssystem, kvalitet, kvalitetsarbete, kvalitetsutveckling

Årets moderator

Ulf Gustavsson
Ulf har varit både chef och ledare sedan 1991. Detta inkluderar 12 år på IKEA i olika globala positioner i både Sverige och utomlands.

Ulf Gustavsson

Läs mer om Ulf

Ulfs tidigare uppdrag inkluderar också telekomföretaget Millicom som är noterat på Nasdaq i New York och Stockholm. Ulf har också genom åren innehaft olika befattningar inom Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK. Idag är han generalsekreterare i European Organization for Quality, EOQ, med placering i Bryssel och styrelseordförande i Qvalify AB.

Expertgruppen om Hållbarhet

Raine Isaksson
Raine har en 20-årig bakgrund från både akademi och industri. Den industriella bakgrunden är mest från cementbranschen och inkluderar processförbättring, kvalitetstyrning, produktionsledning, forskning och utveckling samt teknisk utbildning.

Läs mer om Raine

Totalt ca 10 år i Afrika i länder som Angola, Benin, Kongo Brazzaville och Tanzania med arbete i huvusak inom cementproduktion. Raine är universitetslektor och docent vid Uppsala Universitet och Luleå Tekniska Universitet. Raines forskning har fokus på synergier mellan kvalitet och hållbarhet och spänner från teoriutveckling till praktiska tillämpningar för hållbara byggmateriel.

Ida Gremyr
Är sedan 20 år aktiv som forskare och lärare inom kvalitetsutvecklingsområdet och verkar idag som professor på Chalmers.

Läs mer om Ida

Forskningen bedrivs tillsammans med både privata företag och offentliga organisationer och berör exempelvis frågor kring kvalitetsprofessionellas roller och kompetens, organisering av kvalitetsarbete och användandet av kundfeedback i förbättringsarbete. Hon är även ansvarig för mastersprogrammet i Quality and Operations Management.

Dag Kroslid
Dag Kroslid is Chief Operating Officer (COO) of the NorDan Group and Managing Director of NorDan AB in Sweden. He has more than 20 years of senior management experience in industry and he has also worked as management consultant.

Läs mer om Dag

Kroslid holds a PhD in Industrial Engineering and Management from Linköping University in Sweden. As part of the PhD studies, international research on strategies and practices relating to Business Excellence and Quality Management was conducted in more than 20 countries. He has published books and articles on Quality Management, 5S, Six Sigma and Lean. He is a member of the board at the Swedish Institute for Quality (SIQ) and Lean Forum Bygg.

At NorDan AB we have worked on quality management and sustainability at both at strategic and operational level and combined it with a digital transformation. It is fascinating to see how quality, digitalization, and sustainability forms such a strong basis for developing organizations in a healthy and sustainable way. In 2020, NorDan AB won the International Quality Award and the Quality Sustainability Award for its innovations in 3D printed windows using modern biomaterial, and in 2021 it was given a recognition award by the Swedish Quality Prize in 2021.

Jacob Hallencreutz
Koncernchef EPSI Rating Group och styrelseordförande, Svenskt KvalitetsindexDoktor i Kvalitetsteknik  och adjungerad lektor vid Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Läs mer om Jacob

A senior executive leader and researcher, with leadership experience from both service and manufacturing industries. Deep experiences of leading change programs involving transformation of organizational structures, business processes as well as leadership and culture. Theoretical and practical knowledge across many disciplines, such as quality management, process management, change management, strategy and operations

Kristen Snyder
Professor in Quality Management at Mid Sweden University
Program Coordinator for the Masters in Quality Management and leadership. Ämnesföreträdare for Quality Leadership

Läs mer om Kristen

Kristen Snyder is Professor of Quality Management studies at Mid Sweden University, as well as associate professor in Education. Kristen was Research Director for the ISC during 2000-2007 and continued to follow the development of schools as global learning centers in off-shoot projects such as the Global Partnership Project. Kristen research has contributed with knowledge and understanding about the complexities of leading change in a global age, as well as the impact of digital media on learning. Kristen’s research in quality and leadership development spans back to the early 1990s driven by an interest in understanding how leaders can develop internal practices that foster human potential and cultures of creativity to support sustainable organizational development that is adaptive to customer needs and society.

Frågelanelen:
Cecilia Lack (se ovan) samt:
Anne – Charlotte Holmgren
Ingenjör från Chalmers med utbildning inom psykologi och ledarskap.

Läs mer om Anne - Charlotte

Anne-Charlotte har i många år arbetat med kvalitetsfrågor ur olika perspektiv såsom affärsmodeller, ledarskap, logistik och lean, i branscher som transport och logistik, utbildning och forskning, hälso- och sjukvård samt i olika roller som projektledare, utbildare, specialist och chef. Anne-Charlotte är speciellt intresserad av ledarskapets roll, och hur samverkan över organisatoriska gränser främjar förbättringsarbetet.

Övriga presentatörer.

Mats Deleryd
SVP Corporate Quality, Safety & Security – FREYR Battery.
Mats Deleryd was previously CEO & President at SIQ – the Swedish Institute for Quality – during 2016-2021.

Mats D

Läs mer om Mats

Mats is a senior executive with more than 20 years of experience managing global organisations in ABB, Adtranz, Daimler-Chrysler, Bombardier, Volvo Construction Equipment and AB Volvo. He is also full Professor in Quality Technology and Management at Mälardalen University. He holds his PhD in Quality Development and Management from Luleå University (1998), and a Master of Science in Mechanical Engineering and Industrial Economics from Luleå University (1992). He is a Senior executive, with 20 years of experience managing global organisations in ABB, Adtranz, Daimler-Chrysler, Bombardier, Volvo Construction Equipment and AB Volvo and has a broad network of colleagues in industry as well as academia globally.
With more than two decades of experience Deleryd has successfully been working with operational challenges within quality management, environmental management, corporate social responsibility, enterprise risk management, sustainable operations, advanced engineering, technology development, purchasing, production/operations, sales & marketing, brand management, communication, HR, public affairs, lobbying and corporate compliance.
Deleryd also holds a Professorship. in “Product and Process Development within the area of Quality and Organizational Development”, Mälardalen University, Sweden. Board Chairman, INNOFACTURE. He is an initiator and co-founder and member of the Swedish Quality Management Academy, SQMA. Deleryd is also Chairman of one of Sweden’s largest research schools – INNOFACTURE at Mälardalen University, funded by the Knowledge Foundation. The focus of INNOFACTURE is to develop new innovative approaches to production making production a competitive edge.
He is an elected member of the “Royal Swedish Academy of Engineering Sciences”, IVA, with 1300 Swedish and international members, the oldest and most highly prominent Engineering Academy globally and he is also an elected “Academician” and member of the “International Academy for Quality”, IAQ.

Cecilia Lack
Cecilia Lack är idag Miljö, Hälsa, Säkerhetschef för SKF. Hon har på sina 32 år på SKF haft många olika roller från operatör, till olika ledarroller och de senaste åren inom Kvalitet och MHS.

Läs mer om Cecilia

Att leva och agera i real tid, ta faktabaserade beslut och hela tiden utmana och ifrågasätta för att skapa samsyn och arbeta med ständiga förbättringar är något som präglat Cecilia.

Mattias Bengtsson
Mattias Bengtsson har en Master inom Quality and Operations Management från Chalmers och har 20 års erfarenhet från SKF i olika roller.

Läs mer om Mattias

Dels har han arbetat som produktionstekniker under ett antal år men under de senaste 10 arbetat med kompetensutvecklingsfrågor inom företaget.

Haris Masi
Haris Masic har genomfört utbildning ”Produktionsutveckling” som är framtagen mellan SKF och Chalmers.

Läs mer om Haris

Senaste åren har han fått möjlighet att utveckla instruktioner/instruktionsfilmer ochvia ett digitalt verktyg skapat ett lättillgängliga och användarvänlig gränssnitt emot SKFs medarbetare. Detta har varit så framgångsrikt så att han numera arbetar som driftsäkerhetsingenjördär han skall sprida detta gränssnitt vidare inom fabriken.

David Dreven
Improvement leader Master Black Belt på Swedish Match. David Dreven är sedan 2022 associerad konsult hos Sandholm Associates AB.

Läs mer om David

David är utbildad civilingenjör från Chalmers tekniska högskola, utbildad Black Belt enligt Sex Sigma, kvalitetschef och Leanledare.

Förutom sitt arbete som konsult inom Sandholm Associates är även David Dreven Master Black Belt på Swedish Match AB med stationering i Kungälv.

Gustaf Stawåsen
Chief Information Security Officer (CISO) , Centiro,
Gustaf har över 20 års erfarenhet inom informationssäkerhet inom privat och kommunal sektor, både som konsult och anställd.

Läs mer om Gustaf

Han brinner för ledningssystem och har ett coachande ledarskap med fokus på helhet och gemensam framgång. Sedan 2016 har Gustaf arbetat som CISO på Centiro där han drivit ledningssystemsarbetet som omfattar nio ISO-certifieringar och ett flertal årliga assessments; t.ex. SOC2, Cloud Security Alliance, CyberVadis och EcoVadis som lett till Platinum Rating 2022. Utöver ledningssystemsarbetet så har han även drivit arbetet med Utmärkelse Svensk Kvalitet som ledde fram till tilldelningen av utmärkelsen 2021. Gustaf har sedan 2018 deltagit i standardiseringsutveckling av ISO-standarder för informationssäkerhet inom SIS. Han är dessutom Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Security Manager (CISM), GIAC Security Essentials certified, PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead Implementer.

Mats Franzén
Senior analytiker/Data Scientist på Bolagsverket.
Mats har arbetat inom produktionsindustri, mjukvaru-företag och offentlig förvaltning både kommunal och statlig.

Läs mer om Mats

Mats har bl a arbetat som sektions- och avdelningschef inom industrin. Varit ansvarig för bl a kvalitetsledningssystem och revision inom industriverksamheter. Sista 15 åren har jag mer fokuserat mot tillämpad ”analytics” och statistik för olika nivåer i verksamheter vilket även inkluderar simulering och ML/AI. Tillämpar systemsynsätt och har en erfarenhet och bredd i att kunna förstå olika verksamheter och deras behov.

Berit Lindholm
CEO SIQ, Berit Lindholm är farmaceut som under många år haft olika roller inom läkemedelsbranschen både i Sverige och utomlands.

Läs mer om Berit

Berit Lindholm är farmaceut som under många år haft olika roller inom läkemedelsbranschen både i Sverige och utomlands. Berit har i sina chefsroller strävat efter att skapa ett fundament för kvalitetsarbete genom tydliga processer och systematiskt förbättringsarbete allt för att utveckla företaget med sikte på hållbarhet.

Back To Top