skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se
SFK (SVENSKA FÖRBUNDET FÖR KVALITET) DELAR UT:

Priset för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling

TILL MINNE AV OLLE JONSON*

SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) är en ideell organisation som verkar för ökad konkurrenskraft i Sverige genom offensiv kvalitetsutveckling. Vi delar årligen ut Priset för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson. Du tävlar om 20 000 kr och möjligheten att få presentera dina insikter och kunskapsbidrag inför branschen på World Quality Day (WQD)

*Olle Jonson arbetade aktivt med att föra utbildningen framåt inom kvalitetsområdet, både nationellt och internationellt, och var bl.a. ordförande för European Organisation för Quality (EOQ).

Ansökan ”Olle Jonson-priset” 2020

Följande gäller för ansökan:

  • Ansökan ska bestå av uppsatsen/examensarbetet i sin helhet (.pdf) och en sammanfattning (1-3 sidor) som beskriver uppsatsens kunskapsbidrag och den eller de metoder som arbetet bygger på.
  • Endast uppsatser på C- eller D-nivå vid svensk högskola eller universitet, godkända perioden 2019-07-01–2020-06-30, är kvalificerade.
  • Ansökan skickas till info@sfk.se senast den 1 augusti 2020.
  • Uppgifterna i mejlet samt bifogat underlag sparas endast i syfte att kunna hantera din ansökan. Dina uppgifter används även för att lämna besked kring utfallet av din ansökan samt att skicka inbjudan till medlemskap i SFK. Läs mer om vår integritetspolicy.
  • Vinnare utses av en jury med representanter från akademin/näringslivet på uppdrag av SFK:s styrelse.
  • Bedömningen grundas i första hand på uppsatsens relevans och bidrag till kvalitets- och verksamhetsutveckling inom ramen för SFK:s mission. Förutom uppsatsens originalitet tas också hänsyn till uppsatsens grundning i teori/praktik och kommunicerbarhet.
  • Vinnare godkänner att uppsatsen publiceras på www.sfk.se, där vinnande samt hedersomnämnda bidrag presenteras och förses med länk till uppsatsen.

Vinnare ska även presentera sina insikter och kunskapsbidrag på World Quality Day, som genomförs i november, mer info finner ni här.

Välkommen med din ansökan!

Back To Top