Skip to content
info@sfk.se
SFK (SVENSKA FÖRBUNDET FÖR KVALITET) DELAR UT:

Priset för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling

TILL MINNE AV OLLE JONSON*

SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) är en ideell organisation som verkar för ökad konkurrenskraft i Sverige genom offensiv kvalitetsutveckling. Vi delar årligen ut Priset för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson. Du tävlar om 20 000 kr och möjligheten att få presentera dina insikter och kunskapsbidrag inför branschen på World Quality Day (WQD)

*Olle Jonson arbetade aktivt med att föra utbildningen framåt inom kvalitetsområdet, både nationellt och internationellt, och var bl.a. ordförande för European Organisation för Quality (EOQ).

Ansökan ”Olle Jonson-priset”

Följande gäller för ansökan:

  • Ansökan ska bestå av uppsatsen/examensarbetet i sin helhet (.pdf) och en sammanfattning (1-3 sidor) som beskriver uppsatsens kunskapsbidrag och den eller de metoder som arbetet bygger på.
  • Endast uppsatser på C- eller D-nivå vid svensk högskola eller universitet, under aktuellt läsår, är kvalificerade.
  • Ansökan skickas senast den 31 augusti.
  • Juryn utser de fyra främsta bidragen som presenteras vid ett webbinarium under hösten. Varje ansökan får då 15 minuter att presentera sitt arbete.
  • Juryn utser sedan en vinnare i oktober och som sedan får presentera sitt bidrag vid ett webbinarium. Presentationen då sker under cirka en timma.
  • Vinnare ska även presentera sina insikter och kunskapsbidrag på World Quality Day, som genomförs i november. Mer info om detta följer löpande.
  • Vinnare godkänner att uppsatsen publiceras på www.sfk.se, där vinnande samt hedersomnämnda bidrag presenteras och förses med länk till uppsatsen.
  • Uppgifterna i mejlet samt bifogat underlag sparas endast i syfte att kunna hantera din ansökan. Dina uppgifter används även för att lämna besked kring utfallet av din ansökan samt att skicka inbjudan till medlemskap i SFK. Läs mer om vår integritetspolicy.

Länk till ansökan

Back To Top