Skip to content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Norr

SFK Norr

SFK Norr  – en regionförening i Svenska Förbundet för Kvalitet som omfattar de fyra nordligaste länen. Nätverket Norr erbjuder medlemmarna intressanta seminarier och studiebesök inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling – ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

SFK Norr är inte aktiva just nu. Är du intresserad av att ingå i ett nytt närverk för Norr, kontakta SFK:s styrelseledamot claes.britsman@sfk.se

Nyheter

Kvalitetsdagen i Norr 17 oktober – SFK Samarbetspartner

Norr, SFK:

SFK är samarbetspartner för årets Kvalitetsdagen i Norr, där Ledarskap & Kundfokus är temat. Passa på att vara med på en regional seminariedag som ger dig: Kunskap – intressanta föreläsare som förmedlar nyttiga kunskaper inom…

Genomförda Aktiviteter

Back To Top