skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen till SFK Norr

SFK Norr

Välkommen till SFK Norr – en regionförening i Svenska Förbundet för Kvalitet som omfattar de fyra nordligaste länen. Vårt nätverk erbjuder medlemmarna intressanta seminarier och studiebesök inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling – ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Kontakta gärna styrelsen med tips och förslag till aktiviteter.

Genomförda Aktiviteter

  • 15/6 -15
    Framtidens kvalitetsteknik och kvalitetsledning
Back To Top