Skip to content
info@sfk.se

Årsmöte SFK Stockholm 12/3Kallelse årsmöte SFK Stockholm 2019

Varmt välkommen till Årsmöte för SFK Stockholm!

Den 12/3 är det dags för årsmöte i Stockholm. Vi inleder mötet med en bit mat, god dryck och lyssnar till Professor Yvonne Lagrosens föredrag om hållbar kvalitetsutveckling:

 Kulturen är viktig i allt förbättringsarbete – men glöms ofta bort. Vilka är dimensionerna i en kultur som leder till hållbarhet och kvalitet? Hur kan en sådan organisationskultur bli en levande verklighet i en organisation? I föredraget kommer du att få veta hur ett prisbelönt innovativt företag som använder lean-principer har lyckats med detta.”

Därefter öppnas årsmötet enligt dagordningen nedan. Direkt efter mötet följer kort konstituerande styrelsemöte för de som berörs.

Anmäl dig till årsmötet senast den 5e mars (se anmälning nedan), samt för att ta del av övriga årsmöteshandlingar.

Dagordning

 • Mötet öppnas av föreningens ordförande
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän
 • Föregående årsmötesprotokoll
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av balans- och resultaträkning
 • Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 • Val av föreningens ordförande
 • Val av övriga styrelseledamöter
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Val av valberedning
 • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 • Inkomna motioner
 • Övriga ärenden

Mötets avslutande

Vi ser fram emot en givande kväll tillsammans!

Styrelsen SFK Stockholm genom

Åsa Wikenståhl, 070-509 11 12

Ordförande SFK Stockholm

Var?

När?

Anmälan?

Stora Nygatan 45,

Gamla Stan i Stockholm

 

Tisdag 12 mars 2019

kl. 18.00 – 20.00,
med eftersnack, diskussion och frågor till kl. 21.00

Anmäl dig via detta anmälningsformulär senast 5e mars.

 

Varmt välkomna!

 

Back To Top