skip to Main Content
info@sfk.se


Vrigstad
,

En aktivitet från SFK Småland

Denna utbildning kommer att ge dig en praktisk och teoretisk förståelse gällande arbetet med Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

Bra arbetsmiljö gynnar även lönsamheten, Artikel från NyTeknik

Kursledaren kommer att väcka många intressanta dialoger med kursdeltagarna under denna dag!

,

SFK Småland anordnar grundutbildning i ISO 45001:2018 Vi har ett fåtal platser kvar. Denna utbildning kommer att ge dig grunderna i arbetsmiljöledning enligt ISO 45001:2018 Vi kommer i denna utbildning ge dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem för arbetsmiljö Vi kommer vid denna utbildning även gå igenom och belysa…

,

En aktivitet från SFK Småland OBS Senaste dag för anmälan är den 31 oktober Äntligen kan vi återigen mötas fysiskt för att ta del av aktuella kunskaper och få ny inspiration! Den 1 december är du varmt välkommen till en heldag med fokus på det goda ledarskapet. Två av landets främsta föreläsare i ämnet –…

Back To Top