skip to Main Content
info@sfk.se


Vrigstad
,

Utbildning i ISO 45001:2018 med fokus på risker och OSA. En utbildning från SFK Småland https://sfk.se/smaland/ Under denna endags grundutbildning i ISO 45001:2018, riskbedömning och OSA får du kännedom om hur du på samma förbättringsinriktade sätt kan arbeta med arbetsmiljö som kvalitet och miljö. Under dagen varvar vi nyttig information, praktisk träning och svarar på…


Vrigstad
,

Hållbarhetsarbete för små och medelstora företag en utbildning från SFK Småland Vill du komma igång med hållbarhetsarbetet i din verksamhet eller vidareutveckla det ni redan har? Den här kursen hjälper dig att göra hållbarhet begripligt och enkelt att jobba med! Många företag inser att det är strategiskt viktigt att arbeta med hållbarhetsfrågorna, antingen för att…

Back To Top