skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

:

Tillsammans med Qvalify AB arrangeras utbildningsdag i Nya ISO 45001 (arbetsmiljöledning) som nu är släppt och ersätter tidigare OHSAS 18001. Vi kommer vid denna utbildning att gå igenom och belysa de viktigaste förändringarna i den nya arbetsmiljöstandarden? och kommer belysa…

:

Inbjudan till medlemmar i SFK Östergötland och till några av våra vänner: Q-share är en modell för erfarenhetsutbyte. Vi får en kortare introduktion till ett aktuellt ämne och därefter tid för att reflektera, lyssna till varandra och dela erfarenheter. Välkommen!…

Back To Top