Skip to content
info@sfk.se


Vrigstad
,

Nya APQP, Control Plan och IATF 16949 Rules 6th edition En utbildning från SFK Småland Utbildningen ger dig kunskap om ändringarna i APQP 3rd edition samt Control Plan. Den tidigare APQP-manualen har nu har delats upp i två separata manualer. Det har även kommit en ny utgåva av IATF 16949 Rules 6th edition. Vid denna…

,

Beräkna och analysera en verksamhets klimatpåverkan (CO2e) En utbildning från SFK Småland Många företag får nu frågor om sin klimatpåverkan inom Scope 1, 2 och 3 även om man inte direkt berörs av de nya lagkraven för hållbarhetsredovisning. I samband med detta utbildningstillfälle får du kunskap om hur en verksamhet kan planera och beräkna sitt…

Back To Top