skip to Main Content
info@sfk.se


Vrigstad

En utbildning från SFK Småland. Under denna endags grundutbildning i arbetsmiljö får du kännedom om lagkrav kopplat till arbetsmiljö och hur du som arbetsgivare gör för att uppnå en säker arbetsmiljö i din verksamhet. Under dagen varvar vi nyttig information, praktisk träning och svarar på dina frågor kring systematiskt arbetsmiljöarbete för att du ska lätt…

,

En aktivitetet från SFK Småland Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett ämne på kandidatförteckningen i Reach i halter över 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Detta gäller t.ex. dig som har bly i materialet. Syftet med utbildningen är att…


Vrigstad

SPS för att förbättra kvalitén i verksamheten En utbildning från SFK Småland Under denna endags utbildning i SPS får du kännedom om begreppen inom SPS och hur resultat skall tolkas för att möjliggöra förbättrande åtgärder i verksamheter. Teori och praktik varvas under dagen med fokus för att förstå grunderna med att kunna styra sin verksamhet…


Vrigstad
,

Interna revisioner enligt ISO 9001 & ISO 14001, 2 dagar 30 november 2022 kl. 09.00 – 16.30, 1 december 2022 kl. 08.30 – 16.00 En utbildning från SFK Småland Utbildningen ger dig kunskap om ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, hur man förbereder, genomför, rapporterar samt följer upp interna revisioner. Genom värdeskapande övningar skapas förståelse för…

Back To Top