skip to Main Content
info@sfk.se

,

En aktivitet från SFK Småland AIAG (Automotive Industry Action Group, USA) och VDA (Verband der Automobilindustrie, Tyskland) har gemensamt tagit fram den nya metodiken för att genomföra FMEA. Utbildningen har fokus på P-FMEA och ger insikt i skillnaden mellan den nya metodiken och den tidigare. Ur innehållet: o Bakgrund o Övergångsstrategi o 7-stegs metodiken: o…

,

En aktivitet från SFK Småland Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett ämne på kandidatförteckningen i Reach i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Det gäller t.ex. dig som har bly i materialet. Syftet med…

Back To Top