skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

,

SFK Småland arrangerar utbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken Under en förmiddag kommer vi att gå igenom grunderna i vad Ni som företag behöver göra inom systematiskt arbetsmiljöarbete. Se lönsamheten för företaget med säker miljö och personal som trivs. Om…

År 2021 är fortfarande ett högst annorlunda år där vi ännu inte träffas fysiskt. Men vi jobbar aktivt med att göra våra planerade utbildningar till distansversioner. Det är inte helt lätt eftersom våra utbildningsmaterial är framtagna för fysiska tillfällen. Småland…

Back To Top