Skip to content
info@sfk.se

Ny förbundsordförande Anne-Charlotte Holmgren

Svenska Förbundet för Kvalitet väljer Anne-Charlotte Holmgren som ny ordförande för att leda framtidens kvalitetsarbete

Den 29 april 2024 höll Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) sitt fullmäktigemöte där Anne-Charlotte valdes till ny ordförande för förbundet, för att leda organisationen in i en framtid präglad av ökat fokus på verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och innovation.

Anne-Charlotte besitter gedigen erfarenhet av att driva förändring och förbättring. Med en bakgrund inom branscher som forskningsinstitut, management consulting, hälso- och sjukvård samt transport och logistik, är Anne-Charlotte en stark verksamhetsutvecklare med breda färdigheter inom ledning, verksamhetsutveckling, hållbarhet, kvalitets- och förbättringskunskap, förändringsledning, värdeflödeskedjor och processer samt flera principer inom kvalitetsområdet såsom SIQ, EFQM, Lean m fl.

I en kommentar efter sitt val betonade Anne-Charlotte Holmgren vikten av att fortsätta att utveckla och främja kvalitetsarbete inom alla delar av samhället. ”Kvalitet är en nyckelfaktor för att säkerställa hållbar tillväxt och konkurrenskraft i dagens snabbrörliga och krävande miljö. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med alla medlemmar, i våra regioner och sektioner, för att fortsätta driva vårt gemensamma mål framåt, att med en skicklig kvalitetsprofession bidra till att stärka alla verksamheter och organisationer i Sverige”

Med Anne-Charlotte Holmgren vid rodret ser SFK fram emot en spännande och framgångsrik framtid, där förbundet är en samlande kraft för att nätverka och utveckla kvalitetsprofessionen och fortsätter att vara en ledande röst inom kvalitetsarbete och förbättringsledning.

Kontakta oss gärna:
Anne-Charlotte Holmgren

Back To Top