Skip to content
info@sfk.se

Sveriges bästa kvalitetsledare 2024 är utsedd genom SFK:s Kvalitetsledarpris

  • |SFK

Sveriges bästa kvalitetsledare 2024 är utsedd genom SFK:s Kvalitetsledarpris


Niklas Hedin, CEO och grundare av Centiro tilldelas SFK:s Kvalitetsledarpriset 2024.

Utmärkelsen SFK:s Kvalitetsledarpris är en ny utmärkelse som delas ut första gången i år till Sveriges bästa kvalitetsledare. Priset delas ut till en ledare som skapat framgång resultat de senaste åren genom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Syftet med utmärkelsen är att hylla kvalitetsledare som skapar framgång, bidra med förbilder och sprida kunskap samt knyta ihop Sverige med det europeiska kvalitetsledarepriset EQL Award. Vinnaren kommer att representera Sverige i det europeiska kvalitetsledarepriset EQL Award.

Vid en ceremoni på Centiros huvudkontor förra veckan fick Niklas Hedin ta emot utmärkelsen av Claes Britsman, SFK:s förbundsordförande och Annette Björnson, samordnare av utmärkelsen, tillsammans med Centiros medarbetare som arbetar med kvalitetsfrågor.

Niklas Hedin, CEO och grundare till Centiro, har en tydlig ledningsfilosofi förankrad i kvalitetsmedvetenhet, vilket lett till att Centiro har fått många utmärkelser, bland annat SIQ Utmärkelsen Svensk kvalitet, DI Gasell åtta gånger och är väl placerad i Great Place to Work. Niklas och Centiro har också uppmärksammats på många andra sätt för sitt arbete. En stark hållbarhetstänkande som gör företaget starkt och oberoende och har fantastiska resultat på flera plan.

Motivering till SFK:s Kvalitetsledarpris 2024 lyder;
Niklas Hedin, VD och grundare av Centiro, personifierar det bästa inom kvalitetsledarskap. Under hans ledarskap har Centiro inte bara uppnått imponerande ekonomiska framgångar utan även etablerat sig som en ledande aktör inom sin bransch, känt för sitt engagemang för kvalitet, hållbarhet och medarbetarnas välbefinnande.

Niklas har alltid haft starkt fokus på att skapa värde för både medarbetare och kunder, vilket framgångsrikt drivit tillväxt samt inspirerat till en kultur av ständiga förbättringar och excellens. Att ha en kvalitetskultur och främja samarbete är centrala drivkrafter för Niklas.

Niklas har en tydlig ledningsfilosofi förankrad i kvalitets­medvetenhet, vilket har lett till många utmärkelser och erkännanden. Hans ledarstil inspirerar och driver både individer och organisationen framåt. Genom sitt visionära tillvägagångssätt har han skapat en miljö av innovation och hållbarhet.

För hans enastående ledarskap är Niklas en synnerligen värdig mottagare av SFK:s Kvalitetsledarpris 2024. Han är en stark förebild vars insatser inte bara har gjort Centiro till en global ledare utan också banat väg för hållbar utveckling över tid.

Niklas Hedin kommer att representera Sverige i det europeiska kvalitetsledarepriset EQL Award.


Niklas tillsammans med medarbetare som arbetar med kvalitetsfrågor.

Back To Top