skip to Main Content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Syd

SFK Syd

SFK Syd är en regionförening i SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. Här är mötesplatsen för dig som söker ett nätverk för förbättringsarbete och kompetensutveckling. Vi erbjuder intressanta studiebesök, seminarier och kurser. Hos oss får du möjlighet att lära av andra och att själv dela med dig av din erfarenhet. På så vis blir vårt nätverk ett lyft för allas vårt kunnande.

Vi försöker att täcka in områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och ledarskap. Välkommen att nätverka och bidra med friska idéer som leder utvecklingen framåt.

Kontakta gärna styrelsen med tips och förslag till aktiviteter.

Kontaktpersoner

Maria Trymell

Ledamot i region Syd
maria.trymell@sfk.se

Lena Almestrand

Ledamot region Syd
Ledamot i Förbundsstyrelsen

lena.almestrand@telia.com

Peter Mattsson

Ledamot i region Syd

Camilla Åkesson

Ledamot region Syd

Oscar Gustavsson

Ledamot i region Syd
Tel: 0766511142
oscar.gustavsson@sfk.se

Arne Alvemarker

Ledamot
Tel: 070 357 55 70
Arne.Alvemarker@Adiso.se

Kommande Aktiviteter


Vrigstad
, , ,

En utbildning från SFK Småland. Under denna endags grundutbildning i arbetsmiljö får du kännedom om lagkrav kopplat till arbetsmiljö och hur du som arbetsgivare gör för att uppnå en säker arbetsmiljö i din verksamhet. Under dagen varvar vi nyttig information, praktisk träning och svarar på dina frågor kring systematiskt arbetsmiljöarbete för att du ska lätt…


Forsheda
, , ,

En aktivitet från SFK Småland Genom att arbeta systematiskt med sitt brandskydd, reducerar man riskerna att missa brandrisker och brister i sitt brandskydd. I denna utbildning varvar vi teori med praktik och ger tips hur Du kan bygga upp Ert SBA arbetet i Er verksamhet. Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs Ur innehållet: • Kännedom om lagstiftning…

Genomförda Aktiviteter

Back To Top