skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen till SFK Syd

SFK Syd

SFK Syd är en regionförening i SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. Här är mötesplatsen för dig som söker ett nätverk för förbättringsarbete och kompetensutveckling. Vi erbjuder intressanta studiebesök, seminarier och kurser. Hos oss får du möjlighet att lära av andra och att själv dela med dig av din erfarenhet. På så vis blir vårt nätverk ett lyft för allas vårt kunnande.

Vi försöker att täcka in områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och ledarskap. Välkommen att nätverka och bidra med friska idéer som leder utvecklingen framåt.

Kontakta gärna styrelsen med tips och förslag till aktiviteter.

Kontaktpersoner

Oscar Gustavsson

Ledamot Förbundsstyrelsen, Syd
Tel: 0766511142
oscar.gustavsson@me.com

Arne Alvemarker

Ledamot
Tel: 070 357 55 70
Arne.Alvemarker@Adiso.se

Kommande Aktiviteter

, , ,

Utveckla ert förbättringsarbete – hantera era avvikelser på rätt sätt En aktivitet från SFK Småland En inspirerande dag för att hjälpa dig att ta ett samlat grepp om dina avvikelser och kundklagomål. Vi ger dig verktygen för att hindra att…

Genomförda Aktiviteter

Back To Top