skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen till SFK Syd

SFK Syd

SFK Syd är en regionförening i SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. Här är mötesplatsen för dig som söker ett nätverk för förbättringsarbete och kompetensutveckling. Vi erbjuder intressanta studiebesök, seminarier och kurser. Hos oss får du möjlighet att lära av andra och att själv dela med dig av din erfarenhet. På så vis blir vårt nätverk ett lyft för allas vårt kunnande.

Vi försöker att täcka in områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och ledarskap. Välkommen att nätverka och bidra med friska idéer som leder utvecklingen framåt.

Kontakta gärna styrelsen med tips och förslag till aktiviteter.

Kontaktpersoner

Anne Abraham Marbrandt

Ordförande Förbundsstyrelsen
Ordförande Syd/del av Operativa utskottet (OU)
Tel: 0734-274050
anne.abrahammarbrandt@sfk.se

Arne Alvemarker

Ledamot
Tel: 046-765670
arne.alvemarker@adiso.se

Marie-Louise Eriksson

Ledamot
Tel: 0709-282072
mleriksson2010@gmail.com

Ingvar Joakimsson

Revisor
Tel: 0708-650513
ingvar.joakimsson@telia.com

Christina Johnsson

Ledamot
Tel: 070-9699888
Christina.johnsson@gmail.com

Lotte Kolare

Ordförande Valberedningen Förbundet, Ledamot Syd
Tel: 070-6180968
lotte.kolare@nyforetagarcentrum.se

Ann-Christin Lindström

Valberedning
Tel: 0411-45833
ann-christin.lindstrom@pagen.se

Hanna Notmeijer

Ledamot
Tel: 0768-798140
hanna@notmeijer.se

 

Patrik Qvarfordh

Ledamot
Tel: 0708-901846
patrikq@axis.com

Björn Sjölander

Ledamot
Tel: 0735-18 11 81
bjornsjolander@gmail.com

Kommande Aktiviteter

Genomförda Aktiviteter

Back To Top