Skip to content
info@sfk.se

Ditt ansvar för hantering av kemikalierHej Vi har några platser kvar.

SFK Småland inbjuder

Som verksamhetsutövare har du ett omfattande Miljö- och Arbetsmiljöansvar för kemiska hälsorisker. Detta ansvar och medföljande arbetsuppgifter regleras i flera författningar från bland annat ECHA, Kemikalieinspektionen, Miljöbalken och Arbetsmiljöverket.

Under denna utbildning kommer vi gå igenom allmänt om kemikalier i vår vardag samt vilka krav som ställs på arbetsgivare och arbetstagare i verksamheter som hanterar kemiska produkter. Vi kommer genomföra en workshop i riskbedömning där deltagarna kommer att få göra en riskbedömning på en kemisk aktivitet med hjälp av ett säkerhetsdata blad.

Intersolia Sweden AB kommer att visa hur riskbedömningar kan genomföras i Chemistry Control för att säkerställa kvalitativa aktivitetsbaserade riskbedömningar på ett smidigt sätt.

Kursen ger deltagarna kunskaper såsom:
– Kemikalier i vårt samhälle
– Exponering av kemiska produkter på arbetsplatsen
– Lagstiftning om kemiska risker
– Ansvar och roller
– Praktisk övning gällande riskbedömning av kemiska produkter
– Riskbedömning genom Chemistry Control

Utbildare:
Eric Wassen från Intersolia

Intersolia

Datum 2019-10-16
Tid: 09:00 – 16:00

Plats: Vibracoustic Forsheda

Pris: 2 800 kr (medlem), 3 600 kr (icke medlem)
I priset ingår förmiddag- och eftermiddagsfika samt lunch
Skyddsskor ska användas vid besök i produktionen

Sista anmälningsdag: 2019-10-09
Det finns möjlighet att efter utbildningen genomföra besök i verksamheten inom Vibracoustic
Kunder är t.ex. Jaguar, Ford,GM, Porsche,VW, Autoliv etc.

Kontakt:
christer.wallin@vibracoustic.com

Avs:
Carl-Eric Lindvall
Ordf SFK Småland
0708 395 652
sfk_smaaland@telia.com

Bokning

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top