skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

:

Inbjudan till medlemmar i SFK Östergötland och till några av våra vänner: Q-share är en modell för erfarenhetsutbyte. Vi får en kortare introduktion till ett aktuellt ämne och därefter tid för att reflektera, lyssna till varandra och dela erfarenheter. Välkommen!…

Back To Top