skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se


Linköping

Medlemmarna i SFK Östergötland hälsas välkomna till Extra årsmöte för att fastställa ändringar i föreningens stadgar. Årsmötet hålls i samband med ordinarie styrelsemöte den 8 oktober kl 17:00 på Linköpings universitet, A-huset ingång 17, lokal 317:868. Ingen anmälan behövs.


Forsheda
, , ,

SFK Småland inbjuder Som verksamhetsutövare har du ett omfattande Miljö- och Arbetsmiljöansvar för kemiska hälsorisker. Detta ansvar och medföljande arbetsuppgifter regleras i flera författningar från bland annat ECHA, Kemikalieinspektionen, Miljöbalken och Arbetsmiljöverket. Under denna utbildning kommer vi gå igenom allmänt…


Linköping

”Med ett industriellt logistiktänkande säkerställer Servistik att materialförsörjningen till byggarbetsplatser sker samordnat, väl planerat och just-in-time. Genom smart planering och samordning skapas även förutsättningar för en bättre miljömässig hållbarhet och positiva effekter på arbetsmiljön.” Så lyder juryns motivering till utnämningen…


Linköping

Doktorand Jason Martin utgår från sin avhandling och pratar om att förstå vad som krävs för att göra kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete Föreläsningen handlar om hur man med kompetens- och praktikteoretiska perspektiv kan förstå vad som krävs för att utföra kvalitets- och…

Back To Top