skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Kvalitetsutveckling har historiskt enbart fokuserat på hög kundnöjdhet. Framtidens kvalitetsutveckling inkluderar dock ett nytt mål: Samhällsnytta! Därför är det nödvändigt att stärka metoderna och undersöka om de kan ge organisationer ett sätt att uppfylla den nya målbilden. Priscilla Navarro berättar…

Back To Top