Skip to content
info@sfk.se

OBS! Länk till inspelade videor är enbart aktiverad på sidan som kräver inloggning. Lösenord till den sidan är tillgängligt för SFK medlemmar.

Tid Café Kvalité; Inbjudan – klicka på länken för att se detaljer Presentatör/Arrangör Länk till inspelning
SFK medlemssida
Kort om innehållet
Feb 21 Uppföljning av WQD – Mentifrågan om ledningens och organisationens engagemang
Hans Baurmann
SFK Väst
Café Kvalité Februari 2021 (OBS, PDF) Det är inte bara ledningens fel om kvalitetsutveckling misslyckas…
Mars 21
”Make Quality Happen – Don’t look the other way”

Karl Williams Sörmland/Västmanland  
Cafè Kvalitè Mars 2021 Hur ABB AB Robotics har lyckats med kvalitetsförbättringar. I samarbete med SFK-SV så bjuder vi in till ett inspirationsseminarium tillsammans med Karl Williams från ABB Robotics. Karl…
Juni 21 SKF Business Excellence; from theory to action – our journey to SPS certification Lars Arrenäs, SFK Väst Cafè Kvalitè Juni 2021 Om hur en enhet inom SKF i Göteborg arbetat för att bli certifierade enligt SKF:s stränga krav för Production System. Vi får lyssna till Lars Arrenäs, ordförande…
Sep 21 Café Kvalité – september: Nya versionen av allas vår kvalitetsbibel är här   Bo Bergman SFK Väst Café Kvalité September 2021 Om boken: ”Kvalitet från Behov till Användning” med en av författarna, professor Bo Bergman. Bo Bergman, Professor emeritus, at Chalmers University of Technology. Vi är många…
Dec 21 ”Studiebesök” online hos SKF Göteborg Lars Arrenäs SFK Väst Cafè Kvalitè December 2021 SKF BE from theory to action – our journey to SPS certification. Uppföljning av Café Kvalité från den 10 juni hos SKF Göteborg. Med tillämpningar på några viktiga områden…
Jan 22 2022 första Café Kvalité med SFK – Statistisk metodik   Ingemar Sjöström Statistisk metodik Cafè Kvalitè Januari 2022 ”Kan vi vara vänner utan fakta?” Flera kvalitetsorganisationer tycks tro att analys av fakta är något som bör göras i ett hörn av fabriken där några nördar flockas runt en…
Feb 22 SFK Café Kvalité 24 Februari; Förstå, Förutse & Förbättra Mattias Elg SFK Östergötland Café Kvalité Februari 2022 Om den nyutgivna boken: ”Förstå, Förutse & Förbättra”. Mattias Elg, professor vid…
Mars 22 Cafè med runt bord: What about Quality 4.0!?! Ett SFK/EOQ arrangemang Ulf Gustavsson EOQ, SFK Programråd Café Kvalitè Round table discussion March 2022 Om Quality 4.0 Internationell expertgrupp som besvarar och diskuterar era frågor om Kvalitet 4.0.
April 22 ”Flygindustrin kräver ett skickligt kvalitetsarbete” Fredrik Olofsson SFK Väst Cafè Kvalitè April 2022 Fredrik Olofsson tar oss med på resan för Brogren Industries AB, att bli godkänd som underleverantör till flygindustrin enligt AS9100. Online medlemsaktivitet via TEAMS Brogren Industries i Älvängen mellan Göteborg,…
Aug 22 Kvalitetsarbete vid inköp och upphandling – för de goda affärerna Folke Höglund SFK Väst Cafè Kvalitè Augusti 2022 Hur man kan etablera en win/win – relation med sina leverantörer. Ett seminarium av Folke Höglund, om hur ett systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med sina leverantörer kan ge bättre kvalitet och stora besparingar…
Sept 22 Café Kvalité september; Ledningens engagemang genom Layered Process Audits Christer Wallin SFK Småland Café Kvalité September 2022 Christer Wallin, Kalitets & Miljöchef; Vibracoustic. Organisationers Ledningssystems viktigaste mål är att beskriva processers och aktiviteters önskvärda arbetssätt. Ett tråkigare begrepp är ”Standardiserade arbetssätt”. Det en karta ritad för att beskriva…
Dec 22 Risk, Sårbarhet och Kontinuitetsplanering Börje Hedman TIPS Cafè Kvalitè December SFK-TIPS, sektionen för Tillförlitlighet och Produktsäkerhet anordnar ett Café Kvalité om Risk, Sårbarhet och Kontinuitetsplanering Att säkra affärskritiska processer genom analyser av risker, sårbarhet…
Jan 23 Presentation av den uppdaterade engelska versionen av ”Från behov till nöjd kund Bo Bergman SFK Väst Café Kvalité Januari 2022   Våra svenska kvalitetsnestorer, Bo Bergman och Bengt Klefsjö, har nu fått förstärkning! Det är Ingela Bäckström och Rickard Garvare som bidragit med färska idéer i den uppdaterade engelska version av…  
Mars 23 Café med runt bord om Hållbarhet Ulf Gustavsson EOQ SFK SFK Programråd Cafè Kvalitè med Rundabords Webbinarium om hållbarhet Mars 2023 Kvalitetsarbete består av ett antal principer, metoder och verktyg som har som mål att förbättra verksamheters sätt att verka. Dessa kunskaper vilar på mångårig forskning och praktiska framgångar hos organisationer. Kvalitetsarbete med dess utövare…  
April 23 Café Kvalité 13 april; ”Att förstå, mäta och förbättra hållbarhet” Raine Isaksson Uppsala Universitet Programrådet Cafè Kvaliè April 2023 Uppsala Universitet har sedan länge kursprogram där offensiv kvalitetsutveckling och hållbarhet kopplas ihop på ett naturligt sätt. SFK har…
April 23 Kvalitets- och hållbarhetstandarder – Klimatförändringarna påverkar allt SIS SFK Stockholm Cafè Kvalit April 2023 SFK har äran att välkomna ledande företrädare för SIS, Svenska Institutet för Standarder,  som presentar sina tankar om hur…
Maj 23 Hur hållbarhetsmålen nås snabbare genom kvalitetsarbete; Six Sigma och Lean Emma Danielsson Sweco Programrådet Cafè Kvalitè Maj 2023   Hur hållbarhetsmålen nås snabbare genom kvalitetsarbete; Six Sigma och Lean Presentationen fokuserar…
Juni 23 Hållbarhet erbjuder otroliga möjligheter för kvalitetsledning. Dag Kroslid Nordan Programrådet Cafè Kvalitè Juni 2023   Välkomna att lyssna på Dag Kroslid*), VD för NorDan Gruppen AS, och hans syn på: ”Critical success factors from a leaders point of view.” OBS. Detta är ett TEAMS -…
Sept 23 Café Kvalité september: ”Hur svenska leverantörer kan få ”The Pole Position” genom vasst kvalitetsarbete och teknikutveckling” Peter Bryntesson FKG SFK Väst Café Kvalité September 2023   Välkomna att lyssna till Peter Bryntesson VD för FKG – branschorganisationen för underleverantörerna till fordonsindustrin.. Peter Bryntesson kommer att tala…
Okt 23 AI på riktigt Magnus Sörström Afry Programrådet Café Kvalité Oktober 2023 Artificiell Intelligens (AI) – begreppet som kan skapa tveksamhet, motstånd och kanske till och med rädsla. SFK ser möjligheterna! Vad kan Krönleins Bryggeri, Lunds Kommun,…
Dec 23 Digitalisering – ett medel för hållbarhetstransformationen Sofie Hallstedt mfl. SFK Väst Café Kvalité December 2023 DSIP ”Digital Sustainability Implementation Package” En digital plattform som delvis utvecklats i ett Vinnova finansierat UDI projekt med 16 partners, för…
Jan 24 Six Sigma fostrar organisationers kultur Peter Hammersberg mfl. SFK Väst Cafè Kvalitè Januari 2024 Exempel på Six Sigma som driver förbättringskulturen. Konceptet Six Sigma brukar beskrivas på två sätt: Det matematiska förhållandet mellan en process spridning och processens toleransgränser. Systematiken genom en strikt beskrivning…
Feb 24  AI, Chat GTP och CoPilot  Fredrik Heinz, Marcus Assarlind mfl. Programrådet Cafè Kvalitè Februari 2024   Ett diskussionsseminarium om AI och språkmodeller ”Large Language Models, (LLM)”, exempelvis ChatGTP, Bard, Co-pilot etc. Vi kommer att utforska olika
April 24 Café Kvalité Grävande analys -sökande efter p Ingemar Sjöström, SFK Statistisk metodik Café Kvalité April 2024 Mycket av våra data består av olika slags mätningar som kan bearbetas med vanliga verktyg…
 Maj 24  ”The key to a sustainable future is Quality Management!”  Claes Britsman
SFK Väst
Café Kvalité
Maj 2024
Detta Café har ett nytt format, med repris av ett EOQ webbinarium från februari 2024, som framför allt är inriktat mot erfarenhetsutbyten mellan deltagarna.
Juni
24
Kvalitet – nu och framåt Anne – Charlotte Holmgren Café Kvalité Juni 2024 Kvalitetsarbete = Att lyckas med verksamheten! Vi är glada att bjuda in dig till ett spännande Café Kvalité med vår nya ordförande, Anne-Charlotte Holmgren, där vi kommer att utforska hur…
Back To Top