Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité januari: Six Sigma fostrar organisationers förbättringskultur


  • Genomfört:
  • 25/1 -24

Exempel på Six Sigma som driver förbättringskulturen.

Konceptet Six Sigma brukar beskrivas på två sätt:
  1. Det matematiska förhållandet mellan en process spridning och processens toleransgränser.
  2. Systematiken genom en strikt beskrivning av stegen i förbättringsprojekt: Define, Measure, Analyze, Improve och Control (”DMAIC”)
Detta Café Kvalité tar upp ett tredje perspektiv; hur organisationers kultur utvecklas mot strävan efter ständiga förbättringar.

Presentatörer:

Peter Hammersberg, Chalmers, *)

Christoffer Eklund, Consilium Safety**)

Chalmers högskola har ett Six Sigma program och har utbildat en stor mängd förbättringsledare. De har utrustats med den beprövade Six Sigma  verktygslådan för förbättringsprojekt. Det handlar till stor del för individers – och därmed organisationers – utveckling. Dvs att ’empower’ Black Belts att konstruktivt kunna ifrågasätta en för mycket symtombunden problemformulering och bryta upp invanda/låsta tankemönster för att undvika att man trycks mot en förutbestämd lösning.

*)
Peter Hammersberg. Senior lecturer @ Department of Industrial and Materials Science | Chalmers
Peter är i grunden teknisk fysiker och doktorerat inom konstruktionsmaterial på industriell användning av datortomografi. Han har 25års erfarenhet av att driva Six Sigma projekt och Six Sigma utbildningar både halva tiden direkt inom industrin (BB och MBB på SKF), men även inom sjukvård och universitet samt till genom olika forskning- och utvecklingsprojekt om processutveckling där variation är varit en hämsko för att öka prestanda på både produkter och processer. Systemmodulering är ett centralt tema från det lilla till det stora. Sedan 2012 har drygt 500 Black Belt gått Chalmers Six Sigma Black Belt kurs, varav cirka 100 är yrkesverksamma inom stora och små industriföretag och 50 inom sjukvården, vilka resulterat både stora besparing inom verksamheterna samt direkt påverkat olika individers karriärmöjligheter. Bo Bergman startade kursen 2001 och föreläser fortfarande i den.

**)
Christoffer Eklund VP of Quality Consilium Safety Group
Christoffer har en lång erfarenhet av kvalitet och förbättringsarbete i globala organisationer. Han genomgår en ständig kvalitetsresa, och de senaste åren har han tagit del av Chalmers Black Belt-utbildning. Hans bakgrund är främst från tågindustrin, transport och marin, och genom hans arbetsliv har han lett och coachat både team och chefer. Han strävar efter att få medarbetare att utvecklas och växa med större ansvar, genom bättre förståelse för förbättringsarbete.

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top