Skip to content
info@sfk.se

Utvecklas lokalt – konkurrera globalt

Regioner

Även om konkurrensen tenderar att bli alltmer global är det viktigt med en lokalt förankrad verksamhet. Närhet och tillgänglighet är grunden för ett aktivt deltagande och en stor del av vår verksamhet sker därför regionalt.

SFK har förnärvarande verksamhet i följande regioner:

Som medlem väljer du att tillhöra en region, men du kan givetvis ta del av hela SFK:s utbud oavsett var du bor eller arbetar.

Sektioner

Utöver regiontillhörighet kan du även välja att ingå i någon av våra sektioner. Dessa arbetar med fokus på specifika verksamhetsområden.

SKF har för närvarande sektioner följande inriktningar:

Sektionstillhörighet är ett tillval som du kan göra i samband med din medlemsanmälan – eller vid ett senare tillfälle (kontakta kansliet).

Back To Top