skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen att kontakta oss

Nedan hittar du kontaktuppgifter till personer som ingår i SFK:s kansli och förbundsstyrelse.

Uppgifter till samtliga kontaktpersoner inom respektive region/sektion hittar du på regionernas och sektionernas egna sidor.

Svenska Förbundet för Kvalitet
Aminogatan 34, 431 53 Mölndal

031-390 90 90
info@sfk.se

Per-Olof Lund

Adjungerad Förbundsstyrelsen
Tel: 0703-11 54 62
per-olof.lund@telia.se

Tage Forsberg

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Dalarna-Gävleborg

Tel: 0705-92 74 92
tage.forsberg@sfk.se

Jostein Langstrand

Ledamot Förbundsstyrelsen
V. Ordförande Östergötland

Tel: 0707-593690
jostein.langstrand@norrkoping.se

Anne Abraham Marbrandt

Ordförande Förbundsstyrelsen
Ordförande Syd
Tel: 0734-274050
anne@nyforetagarcentrum.se

Lisa Eriksson

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Väst

Tel: 0730-57 05 92
lisaeriksson@telia.com

Börje Hedman

Ledamot Förbundsstyrelsen
Sekreterare Produktsäkerhet

Tel: 0708-83 87 19
borje.hedman@sfk.se

Niels Holmgaard

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Sörmland-Västmanland

Tel: 070-534 05 46
niels.holmgaard@sfk.se

Carl-Eric Lindvall

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Småland
Tel: 0708 – 39 56 52
carl-eric.lindvall@sfk.se

Pauli Matikka

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ledamot Bygg

Tel: 0706-85 22 15
pauli.matikka@telia.com

Gabrielle Meister

Koordinator
Adjungerad Förbundsstyrelsen
Tel: 031-390 90 90
gabrielle.meister@sfk.se

Ingemar Sjöström

Ledamot Förbundsstyrelsen
Sekreterare Statistik Metodik

Tel: 0705-937505
ingemar.sjostrom@telia.com

Peter Landin

Marknad
Tel: 070-397 20 10
peter.landin@qvalify.se

Emily Eriksson

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Livsmedel, läkemedel och kemi

Tel: 076-836 29 02
emily.eriksson@afconsult.com

Mats Karlström

Ordförande Östergötland
Tel: 073-418 44 76
mats.karlstrom@saabgroup.com

Göran Lande

Ordförande Statistisk metodik
Tel: 070-5262618
goranlande@yahoo.se

Anne Landin

Ordförande Bygg
Tel: 0705-22 77 40
anne.landin@construction.lth.se

Åsa Wikenståhl

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande
 Stockholm
Tel: 070-5091112
asa.wikenstahl@tobetodo.se

Back To Top