skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

Välkommen att kontakta oss

Nedan hittar du kontaktuppgifter till personer som ingår i SFK:s kansli och förbundsstyrelse.

Uppgifter till samtliga kontaktpersoner inom respektive region/sektion hittar du på regionernas och sektionernas egna sidor.

Svenska Förbundet för Kvalitet
Aminogatan 34, 431 53 Mölndal

031-390 90 90
info@sfk.se

Anne Landin

Ordförande Bygg
Tel: 0705-22 77 40
anne.landin@construction.lth.se

Hans Alberg

Ordförande Statistisk metodik
Tel: 070 582 4195
hans.alberg@indstat.se

Ingemar Lindström

Ordförande Förbundsstyrelsen

Ledamot Väst 
Tel: 0709-46 25 03
ingemar.lindstrom@sfk.se

Karl-Olov Berg

Ledamot Förbundsstyrelsen
V. Ordförande Östergötland

Tel: 070-6759390

karl-olov.berg@telia.com

Kjell Blombäck

Ledamot Förbundsstyrelsen

Ordförande Norr
Tel: 072- 528 49 12
kjell.blomback@gmail.com

Tage Forsberg

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Dalarna-Gävleborg

Tel: 0705-92 74 92
tage.forsberg@sfk.se

Niels Holmgaard

Vice ordförande Förbundsstyrelsen
Ordförande Sörmland-Västmanland

Tel: 070-534 05 46
niels.holmgaard@sfk.se

Ann-Christin Lindström

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ledamot LLK

Tel: 0765-35 36 81
ann-christin.lindstrom@pagen.se

Anne Abraham Marbrandt

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Syd
Tel: 0734-274050
anne.abrahammarbrandt@sfk.se

Per Ceval

Verksamhetsrevisor, Adjungerad Förbundsstyrelsen
Tel: 070-240 09 84

perceval@live.se

Ulf Gustavsson

Representant för SFK i EOQ – The European Organization for Quality
Tel: 46 (0) 793496400
ulf.gustavsson@sfk.se

Börje Hedman

Ledamot Förbundsstyrelsen
Sekreterare Produktsäkerhet

Tel: 0708-83 87 19
borje.hedman@sfk.se

Carl-Eric Lindvall

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ägarrepresentant SFK
Ordförande Småland
Tel: 0708 – 39 56 52
carl-eric.lindvall@sfk.se

Pauli Matikka

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Värmland-Dalsland-Örebro, Ledamot Bygg
Tel: 0706-85 22 15
pauli.matikka@telia.com

Gabrielle Meister

Koordinator
Adjungerad Förbundsstyrelsen
Tel: 031-390 90 90
gabrielle.meister@sfk.se

Isak Olevic

Ordförande Väst
Tel: 0722 20 43 47
isak.olevic@outlook.com

Ingemar Sjöström

Ledamot Förbundsstyrelsen
Sekreterare Statistik Metodik

Tel: 0705-937505
ingemar.sjostrom@indstat.se

Emily Eriksson

Ordförande Livsmedel, läkemedel och kemi
Tel: 076-836 29 02
Emily.Eriksson@afry.com

Mats Karlström

Ordförande Östergötland
Tel: 073-418 44 76
mats.karlstrom@saabgroup.com

Göran Shultz

Ordförande SFK Utveckling AB, Adjungerad Förbundsstyrelsen
Tel: 0709-29 90 07
goran.schultz@sfk.se

Åsa Maria Viola Wikenståhl

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande
 Stockholm
Tel: 070-5091112
asa.wikenstahl@tobetodo.se

Back To Top