Skip to content
info@sfk.se

Välkommen att kontakta oss

Nedan hittar du kontaktuppgifter till personer som ingår i SFK:s förbundsstyrelse, valberedning och kansli.

Uppgifter till samtliga kontaktpersoner inom respektive region/sektion hittar du på regionernas och sektionernas egna sidor.

Du är också välkommen att höra av dig till vår operativa chef Annette Björnson,
e-post annette.bjornson@sfk.se eller tfn: 076- 021 46 06.                               
eller till SFK:s E-post: info@sfk.se

Post till SFK

Svenska Förbundet för Kvalitet
c/o Claes Britsman
Västra Kyrkvägen 10
428 30 Kållered

SFK:s Fakturahantering

inbox.lev.1094506@arkivplats.se
Vi har också Kivra.
alternativt
info@sfk.se

SFK Kansli

SFK kanslist

Tfn: 076-165 79 49
info@sfk.se

Region Stockholm

sfk.stockholm@sfk.se

Lars Arrenäs

Ordförande Väst
Tel: 070 637 2836
lars.arrenas@skf.com

Annette Björnson

Operativ chef

Adjungerad Förbundsstyrelsen
annette.bjornson@sfk.se
Tfn: 076-021 46 06

Lena Almestrand

Ledamot i Förbundsstyrelsen
Ledamot region Syd
lena.almestrand@sfk.se

Claes Britsman

Ordförande Förbundsstyrelsen
Ledamot Väst
Sammankallande Marknadsföringsrådet
Tel: 070-640 4629
claes.britsman@sfk.se

Lars Gohde

Ordförande Värmland-Dalsland-Örebro
Adjungerad Förbundsstyrelsen
Tel: 010 831 4125
lars.godhe@sfk.se

Karl-Olov Berg

Ledamot Förbundsstyrelsen
V. Ordförande Östergötland

Tel: 070 675 9390
karl-olov.berg@sfk.se
karl-olov.berg@telia.com

Tage Forsberg

Ordförande Dalarna-Gävleborg
Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 070 592 7492
tage.forsberg@sfk.se

Niels Holmgaard

Ordförande Sörmland- Västmanland
Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 070 534 0546
niels.holmgaard@sfk.se

Hans Alberg

Ordförande Statistisk metodik
Tel: 070 582 4195
hans.alberg@indstat.se

Per Ceval

Verksamhetsrevisor
Adjungerad Förbundsstyrelsen

Tel: 070 240 0984
per.ceval@sfk.se
perceval@live.se

Börje Hedman

Ordförande Produktsäkerhet
Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 070 883 8719
borje.hedman@sfk.se

Carl-Eric Lindvall

Vice ordförande Småland
Ledamot Förbundsstyrelsen
Ägarrepresentant SFK
Tel: 0708 395 652
carl-eric.lindvall@sfk.se

Pauli Matikka

Ordförande SFK-Byggsektionen
Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 070 685 2215
pauli.matikka@sfk.se
pauli.matikka@telia.com

Ingemar Sjöström

Ledamot Förbundsstyrelsen
Sekreterare Statistisk Metodik

Tel: 070 593 7505
ingemar.sjostrom@sfk.se
ingemar.sjostrom@indstat.se

Christer Wallin

Ordförande Småland
christer.wallin@vibracoustic.com

Valberedning

valberedningen@sfk.se

Sammankallande
Lennarth Julle
Tel: 070 515 2240
lennarth.julle@gmail.com


Cecilia Dahlgren
Tel: 076 525 0458
cecilia.dahlgren@cambio.se
cecilia.dahlgren@sfk.se

Oscar Gustavsson
Tel: 076 651 1142
oscar.gustavsson@sfk.se

Siv Ronnebro
Tel: 070 535 6663
siv.ronnebro@gmail.com

Folke Höglund

Vice ordförande region Väst,
Adjungerad Förbundsstyrelsen
Sammankallande Programrådet
Tel: 070 637 4037
folke.hoglund@sfk.se
folke.hoglund@gmail.com

Back To Top