skip to Main Content
info@sfk.se

Välkommen att kontakta oss

Nedan hittar du kontaktuppgifter till personer som ingår i SFK:s kansli och förbundsstyrelse.

Uppgifter till samtliga kontaktpersoner inom respektive region/sektion hittar du på regionernas och sektionernas egna sidor.

Svenska Förbundet för Kvalitet
C/O
SFK Utveckling AB, Västra Kyrkvägen 10, 428 31 Kållered

076 16 57 949
claes.britsman@sfk.se

Folke Höglund

Vice ordförande region Väst,
Adjungerad Förbundsstyrelsen
Tel: 070-6374037
folke.hoglund@gmail.com

Lars Arrenäs

Ordförande Väst
Tel: 0706 372836
lars.arrenas@skf.com

Lars Gohde

Ordförande i region VDÖ
Adjungerad Förbundsstyrelsen
Tel: 010-8314125
lars.gohde@regionvarmland.se

 

Gustaf Ericsson

Ordförande samt sekreterare region Stockholm
Ledamot Förbundsstyrelse
+46 (0)708 42 55 81
sfk.stockholm@sfk.se

Lena Almestrand

Ledamot i Förbundsstyrelsen
Ledamot region Syd
lena.almestrand@telia.com

Gun Flemme

SFK kanslist

076 16 57 949
gun.flemme@sfk.se

Hans Alberg

Ordförande Statistisk metodik
Tel: 070 582 4195
hans.alberg@indstat.se

Claes Britsman

Ordförande Förbundsstyrelsen
Ledamot Väst 
Tel: 0706404629
claes.britsman@sfk.se

 

Karl-Olov Berg

Ledamot Förbundsstyrelsen
V. Ordförande Östergötland

Tel: 070-6759390

karl-olov.berg@telia.com

Tage Forsberg

Vice ordförande Förbundsstyrelsen
Ordförande Dalarna-Gävleborg

Tel: 0705-92 74 92
tage.forsberg@sfk.se

Niels Holmgaard

Ordförande Sörmland
Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 070 53 40 546
niels.holmgaard@sfk.se

 

Per Ceval

Verksamhetsrevisor, Adjungerad Förbundsstyrelsen
Tel: 070-240 09 84

perceval@live.se

Börje Hedman

Ordförande Produktsäkerhet
Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 0708-83 87 19
borje.hedman@sfk.se

Carl-Eric Lindvall

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ägarrepresentant SFK
Vice ordförande Småland
Tel: 0708 – 39 56 52
carl-eric.lindvall@sfk.se

Pauli Matikka

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande SFK-Byggsektionen
Tel: 070-6852215
pauli.matikka@telia.com

Ingemar Sjöström

Sekreterare Statistik Metodik
Tel: 0705-937505
ingemar.sjostrom@indstat.se

Christer Wallin

Ordförande Småland
Tel: 0730-799 003
christer.wallin@vibracoustic.com

Valberedning 2022

Per Olof Lund      per-olof.lund@telia.com    0703 115462
Lennart Julle lennarth.julle@gmail.com          0705 152240
Cecilia Dahlgren Cecilia.dahlgren@cambio.se    0765 250458 Sammankallande
Oscar Gustavsson oscar.gustavsson@sfk.se      0766 511142
Siv Ronnebro siv.ronnebro@gmail.com             0705 356663

TF Ingemar Lindström

Ordförande Livsmedel, läkemedel och kemi
Tel: 0709 462503
ingemar.lindstrom@sfk.se

Back To Top