skip to Main Content
info@sfk.se

Välkommen att kontakta oss

Nedan hittar du kontaktuppgifter till personer som ingår i SFK:s kansli och förbundsstyrelse.

Uppgifter till samtliga kontaktpersoner inom respektive region/sektion hittar du på regionernas och sektionernas egna sidor.

Svenska Förbundet för Kvalitet
C/O
SFK Utveckling AB Befälsgatan 6 415 25 Göteborg

076 16 57 949
ingemar.lindstrom@sfk.se

Ingemar Lindström

Förbundsordförande

info@sfk.se
ingemar.lindstrom@sfk.se

Tel: 0709 46 25 03..

Anne Landin

Ordförande Bygg
Tel: 0705-22 77 40
anne.landin@construction.lth.se

Hans Alberg

Ordförande Statistisk metodik
Tel: 070 582 4195
hans.alberg@indstat.se

Ingemar Lindström

Ordförande Förbundsstyrelsen

Ledamot Väst 
Tel: 0709-46 25 03
ingemar.lindstrom@sfk.se

Karl-Olov Berg

Ledamot Förbundsstyrelsen
V. Ordförande Östergötland

Tel: 070-6759390

karl-olov.berg@telia.com

Tage Forsberg

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Dalarna-Gävleborg

Tel: 0705-92 74 92
tage.forsberg@sfk.se

Niels Holmgaard

Vice ordförande Förbundsstyrelsen
Ordförande Sörmland-Västmanland

Tel: 070-534 05 46
niels.holmgaard@sfk.se

Per Ceval

Verksamhetsrevisor, Adjungerad Förbundsstyrelsen
Tel: 070-240 09 84

perceval@live.se

Börje Hedman

Ledamot Förbundsstyrelsen
Sekreterare Produktsäkerhet

Tel: 0708-83 87 19
borje.hedman@sfk.se

Carl-Eric Lindvall

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ägarrepresentant SFK
Vice ordförande Småland
Tel: 0708 – 39 56 52
carl-eric.lindvall@sfk.se

Pauli Matikka

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ordförande Värmland-Dalsland-Örebro, Ledamot Bygg
Tel: 0706-85 22 15
pauli.matikka@telia.com

Oscar Gustavsson

Ledamot Förbundsstyrelsen
Ledamot Syd
Tel: 0766511142
oscar.gustavsson@sfk.se

Christer Wallin

Ordförande Småland
Tel: 0730-799 003
christer.wallin@vibracoustic.com

Valberedning 2020

Lotte Kolare, Sammankallande lotte.kolare@modificare.se
Gert Ericsson, Småland gert.eriksson@peab.se
Isak Olevic, Väst isak.olevic@outlook.com
Lars Andersson, Qvalifys styrelse larshenry.andersson@gmail.com
Björn Claeson, Sörmland bjorn.claeson@bcqa.se

TF Ingemar Lindström

Ordförande Livsmedel, läkemedel och kemi
Tel: 0709 462503
ingemar.lindstrom@sfk.se

Mats Karlström

Ordförande Östergötland
Tel: 073-418 44 76
mats.karlstrom@saabgroup.com

Åsa Maria Viola Wikenståhl

Adjungerad Ledamot Förbundsstyrelsen
Tel: 070-5091112
asa.wikenstahl@tobetodo.se

Back To Top