Skip to content
info@sfk.se

Dina medlemsförmåner

SFK  – Svenska förbundet för Kvalitet
Rabatter på våra aktiviteter i form av kurser, konferenser, seminarier/workshops och studiebesök arrangerade av Svenska Förbundet för Kvalitet.

Qvalify AB
20 % rabatt på alla kurser.
www.qvalify.se

SIS – Svenska Institutet för Standarder
20 % rabatt på alla SIS kurser
20 % rabatt på Kunskapstjänsten Perspektiv (tidningen + tillhörande web).
20% på prenumeration av SIS utgivna Standarder. Max 20 prenumerationer, så först till kvarn gäller!
Rabatten är personlig. Kontakta SFK:s kansli, info@sfk.se för information om hur rabatten kan erhållas hos SIS.
www.sis.se

Studentlitteratur
12 % – 25 % rabatt på 12 utvalda böcker enligt nedan: Kontakta SFK:s kansli, info@sfk.se, som skickar länken till SFK:s specialsida hos Studentlitteratur.

Kvalitet från behov till användning;
Bo Bergman och Bengt Klefsjö
Kommentar: den mest välkända ”kvalitetsbibeln” i Sverige. Ger en komplett orientering över ämnets alla spår i dagens samhälle. Bör finnas i allas bokhylla.

Kvalitetsutveckling – en introduktion
Ida Gremyr, Mattias Elg och Bjarne Bergquist
Kommentar: En kortfattad översikt av hela kvalitetsområdet som dessutom ger tips på internationella fördjupningar för den som vill förkovra sig ytterligare. En lättläst ”bra att ha”-bok.

Lean
Lars Sörquist
Kommentar: En välskriven metodbok för lean som dessutom ger en historisk tillbakablick på det som är lean idag. En verktygsbok och bra för den som behöver förklara vad lean är för andra eller för den som vill lära sig mer.

Förstå, förutse och förbättra, – om mätningar och dataanalys för verksamhetsutveckling
Mattias Elg
Kommentar: En trevligt och enkel skriven bok om hur och varför man bör och gör dataanalyser av verksamheten. Även en presentation av fallgropar och hur man ska redovisa resultaten för att vinna gehör. Inspirerande och lärorikt.

Våga vinn – processorientering för alla
Anders Ljungberg och Everth Larsson
Kommentar: En bok vad processorientering är och hur man tillsammans genomför en sådan. Författarna har skrivit en mer omfattande bok om processorientering men denna är en mer kortfattad variant inriktad på att skapa samarbete kring en processorientering av verksamheten.

Att skapa effektiva team
Susan Wheelan
Kommentar: En klassiker och mycket välkänd bok inom teamutveckling. Boken är en praktisk handledning för hur man bygger upp team steg för steg och hur man lyckas bevara topprestationer. Wheelan etablerade en grupputvecklingsmodell som påminner om Försvarshögskolans FIRO-modellen.

Coachande ledarskap
Hilmar Hilmarson
Kommentar: Boken ger verktyg och metoder för hur man arbetar med coachande ledarskap i olika situationer.

Hållbar utveckling
Fredrik Hedenus, Frances Sprei, Martin Persson
Kommentar: En enkel och kortfattad bok som förklarar vad hållbar utveckling är och vilka olika perspektiv och dilemman som finns i diskussionerna om hållbarhet. En bok bra att ha för att ge kunskap om en vetenskapligt förankrad syn på ämnet. Skriven av ledande forskare på Chalmers.

Samtalet
Hilmar Hilmarson
Kommentar: En bok om hur man lyssnar, ställer frågor, berömmer, återkopplar eller ger kritik, hanterar känslor och löser problem eller konflikter. Verktygsbok med exempel och steg-för-steg-modeller.

Organisation och ledning; Ett något skeptiskt perspektiv
Mats Alvesson
Det är populärt att beskriva organisationer och ledning i positiva eller till synes neutrala termer. Det som låter tjusigt, förföriskt och upplyftande lyfts fram och läsaren utlovas enkla lösningar på svåra problem. Denna bok ger en alternativ introduktion till området organisation och ledning.

Den omänskliga faktorn
Lena Kecklund, Bengt Sandblad
Kommentar: En bok om förändringsarbete, verksamhetsutveckling, riskanalyser och dagens arbetsmiljö. Skriven av forskaren Bengt Sandblad, nestor inom digital arbetsmiljö och psykologen Lena Kecklund, VD för MTO, ett konsultföretag inom arbetsmiljö och riskhantering.

Design av AI – drivna tjänster
Pontus Wärnestål
Den här boken handlar om hur man designar AI-drivna tjänster där upplevelse och nytta för människan står i centrum. Den är skriven för yrkesverksamma designers som vill lära sig att hantera detta nya designmaterial för att bredda sin designkompetens och kreativitet. Boken är också tänkt att fungera som kurslitteratur inom informatik, datavetenskap och människa-maskininteraktion.

Back To Top