skip to Main Content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Småland

SFK Småland

SFK Småland är en regionförening i SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. Vi följer trenderna inom kvalitets- och verksamhetsutveckling för att ge dig som medlem nyttig information. Vi erbjuder även relaterade utbildningar i din närhet (och till smålandspriser). Tillsammans med kontakter i det nätverk du får tillgång till, kan du tillägna dig nya och aktuella kunskaper som du får omedelbar och praktisk nytta av i din verksamhet.

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor!

Kontaktpersoner

Martin Jillbratt

Ledamot
Tel: 036 – 34 89 14
martin.jillbratt@atteviks.se

Enisa Mekic

Revisor
Tel: 0766-189043
enisa.mekic@geji.se

Mikael Karlsson-Gren

Ledamot
Tel: 0730-827070
mikak@danishcrown.com

Ingela Andersson

Ledamot
Tel: 0706-140255
ingela@envicon.se

Lasse Mehtola

Valberedning
Tel: 0703-626870
lasse@ezze.se

Christina Johansson Persson

Valberedning
Tel: 0704-599300
christina@corrico.se

Christer Wallin

Ordförande Småland
Tel: 0730-799 003
christer.wallin@vibracoustic.com

Carl-Eric Lindvall

Vice ordförande Småland
Ledamot Förbundsstyrelsen
Ägarrepresentant SFK
Tel: 0708 395 652
carl-eric.lindvall@sfk.se

Gert Eriksson

Sekreterare
Tel: 0725-33 55 41
gert.eriksson@peab.se

Berndt Håkansson

Revisor
Tel: 070 568 0534
berndt@trendsvab.se

Ann-Sofie Mellquist

Revisor
Tel: 070-392 37 84
ann-sofie@amv-se.com

Christina Nordin

Ledamot
Tel: 076 – 69 86 775
nordinc68@gmail.com

Tanja Turkanovic

Ledamot
Tel: 036-559 11 43
tanja.turkanovic@dachser.com

Marie Wieslander

Ledamot
Tel: 072-5401540
marie@mw-verksamhet.se

Kommande Aktiviteter


Vrigstad
,

Utbildning i ISO 45001:2018 med fokus på risker och OSA. En utbildning från SFK Småland https://sfk.se/smaland/ Under denna endags grundutbildning i ISO 45001:2018, riskbedömning och OSA får du kännedom om hur du på samma förbättringsinriktade sätt kan arbeta med arbetsmiljö som kvalitet och miljö. Under dagen varvar vi nyttig information, praktisk träning och svarar på…


Vrigstad
,

Hållbarhetsarbete för små och medelstora företag en utbildning från SFK Småland Vill du komma igång med hållbarhetsarbetet i din verksamhet eller vidareutveckla det ni redan har? Den här kursen hjälper dig att göra hållbarhet begripligt och enkelt att jobba med! Många företag inser att det är strategiskt viktigt att arbeta med hållbarhetsfrågorna, antingen för att…

Genomförda Aktiviteter

Back To Top