Skip to content
info@sfk.se

Utbildning i praktisk riskanalys kopplat till miljö och arbetsmiljöSFK Småland arrangerar

Utbildning i praktisk riskanalys kopplat till miljö och arbetsmiljö

Idag finns det krav på genomförande av riskanalys i en rad olika lagstiftningar både inom miljö och arbetsmiljö. Utöver det ställer standarderna ISO 14001 och ISO 45001/OHSAS 18001 krav på att man har arbetssätt för riskhantering och riskbedömning. Med denna utbildning ges en inblick i vilka områden som kräver riskanalyser och hur dessa analyser kan genomföras rent praktiskt.

Omfattningen är en dag och genomförs på plats hos Trioplast AB i Smålandsstenar.

Kursen innehåller teoretisk utbildning och övningarna där riskanalys genomförs och dokumenteras i praktiken genom workshops på olika arbetsmoment/arbetsstationer ute i verksamheten.

Innehåll:
– Bakgrund – varför göra riskanalyser
– Områden som ställer krav på analys och bedömning av risker
– Metoder för olika typer av riskanalyser, exempelvis ergonomi, kemikalier m.m.
– Praktiska övningar och genomförande av riskanalyser
– Uppföljning – vad gör man med resultatet från riskanalysen?

Efter utbildningen får du med dig exempel på modeller och dokument/verktyg som kan användas i det fortsatta arbetet med riskanalys i den egna verksamheten.

Utbildare: Christina Johansson Persson, Meliax Group AB
Datum: 2019-02-21, 09.00-16.00
Plats: Trioplast AB, Smålandsstenar
Pris: Medlem 2 800 kr, icke medlem 3 600 kr. Exkl. moms. Faktureras.
Fika fm och em samt lunch och dokumentation ingår.

Sista anmälningsdag: 2019-02-14
För eventuella frågor:
Kontakta AnnHelen Kraft, annhelen@qualitecconsulting.se
Mobil 070-699 46 78.

Bokning

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top