Skip to content
info@sfk.se

Hållbarhetsarbete för små och medelstora företag


  • Genomfört:
  • 23/10 -23
  • Plats
  • Kyrkogatan 2, Vrigstad

Hållbarhetsarbete för små och medelstora företag en utbildning från SFK Småland

Vill du komma igång med hållbarhetsarbetet i din verksamhet eller vidareutveckla det ni redan har? Den här kursen hjälper dig att göra hållbarhet begripligt och enkelt att jobba med!

Många företag inser att det är strategiskt viktigt att arbeta med hållbarhetsfrågorna, antingen för att kunderna eller andra intressenter ställer krav eller för att det ger affärsfördelar.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om vad hållbarhet är samt konkreta verktyg och mallar för att implementera eller vidareutveckla hållbarhetsarbetet i din verksamhet.

I kursen har vi fokus på enkelhet. Steg för steg går vi igenom de delar som behöver finnas på plats för effektiv styrning och kontroll, och hur ni inför dessa.

Ur innehållet:
Introduktion
o Vad som menas med hållbarhet – vi gör det begripligt!
o Genomgång av viktiga standarder, riktlinjer och vägledningsdokument som utgör utgångspunkt för hållbarhetsarbetet
o Affärsnytta och drivkrafter för hållbarhetsarbete i små och medelstora företag

Praktiskt hållbarhetsarbete steg för steg
o Förståelse och uppfyllande av hållbarhetskrav från kunder
o Bedömning och hantering av hållbarhetsrisker
o Identifiering av väsentliga hållbarhetsaspekter
o Utveckling av policys och visioner
o Framtagande av mål och handlingsplaner
o Driva och följa upp hållbarhetsarbetet
o Integrering av hållbarhetsarbetet i företagets ledningssystem
o Skapa en hållbar leverantörskedja, inkl. processer som behöver finnas på plats för att identifiera och följa upp hållbarhetsrisker samt förmedla och följ upp krav
o Kommunikation av företagets hållbarhetsarbete

Denna kurs är särskilt lämplig för små och medelstora verksamheter, som saknar egna hållbarhetsspecialister och har begränsade resurser för att jobba med frågorna, samt verksamheter som levererar på ramavtal med kontraktsvillkor att uppfylla.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Utbildare: Oscar Ölund, Ramboll https://www.ramboll.com/sv-se
Oscar Ölund är senior konsult och föreläsare inom Hållbarhet och Responsible Business Conduct, vilket omfattar miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden samt affärsetik. Oscar Ölund har sedan 2010 stöttat en lång rad kunder, både privata och offentliga verksamheter, i deras strävan att bli mer hållbara. Detta genom att tillämpa ett systematiskt arbetssätt för att hantera miljöpåverkan, sociala krav och frågor som rör hälsa- och säkerhet på arbetsplatsen.

Tid: 23 oktober 2023, klockan 9.00 – 16.00

Plats: Vrigstad Värdshus

Pris: Medlem 4 600 kr icke medlem 5 550 kr. Exkl. moms. Faktureras.
Dokumentation ingår.

Bokning: Om ni är flera som bokar samtidigt, ange samtligas namn, E-postadresser samt telefonnummer i Meddelanderutan i bokningsfältet, tack.

Sista anmälningsdag: 6 oktober 2023

Avbokning: Vid avbokning som genomförs senare än 16 oktober 2023 debiteras halva priset för deltagande. Bokad plats får överlåtas. Meddela kontaktperson.

Antal deltagare:
Först till kvarn gäller! Antal deltagare är begränsat till max 12 st.

För eventuella frågor kontakta:
Marie Wieslander marie@mw-verksamhet.se mobil 072-540 15 40

Bokning

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top