Skip to content
info@sfk.se

SFK Småland inbjuder till årsmöte 2023 hos Thule i HillerstorpHej. Vi är välkomna att ha vårt årsmöte 2023 hos Thule i Hillerstorp

När: 2023-03-10

Tid: 09:00 – 12:40 lunch

Plats: Thule i Hillerstorp (Borggatan 5, 335 73, Hillerstorp)

Thule, besök deras hemsida https://www.thule.com/sv-se/
Förutom vårt årsmöte så får vi intressant information om företaget, besöka produktionen samt företagets testcenter.

Agenda:
09:00 – 09:30 Mingel, Kaffe o fralla
09:30 – 10:15 Årsmöte för medlemmar i SFK Småland
10:15 – 12:30 Thule, KMA + fabriksvandring inklusive testcenter
12:40 – SFK Småland bjuder på lunch (Hotell Haga, Storgatan 16 Hillerstorp)

Deltagande vid årsmötet kan ske fysiskt alternativt via Teams
Länk till Teams skickas ut i god tid.

Anmäl dig i formuläret nedan senast 2023-02-27.
Skriv i meddelande fältet om du bara tänker delta i årsmötet vi Teams, tack

Alla medlemmar i SFK Småland är välkomna

§1 Mötets öppnande

§2 Årsmötets behöriga utlysande

§3 Komplettering och godkännande av dagordning

§4 Val av ordförande för mötet

§5 Val av sekreterare för mötet

§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

§8 Ekonomisk rapport och revisionsberättelse

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Val av ordförande på ett år

§11 Val av ordinarie styrelseledamöter

§12 Förslag till en ledamot i SFK förbundsstyrelse. Väljs på två år
Ledamot till förbundsstyrelsen väljs av SFK fullmäktige

§13 Val av två revisorer på ett år och suppleant

§14 Val av två representanter till SFK fullmäktige på ett år

§15 Val av en valkommitté bestående av två ledamöter på ett år vardera

§16 Information om årsavgift. Årsavgiften 935 kronor beslutas av fullmäktige
Årsavgiften består av serviceavgift 600 kr + moms, medlemsavgift 185 kr (ej avdragsgill avgift för region)
Sektion – tillägg 185 kr

§17 Förslag till aktiviteter för kommande verksamhetsår

§18 Övriga frågor

§19 AvslutningVälkomna

Styrelsen i SFK Småland

/ Christer Wallin
0730 799 003
christer.wallin@vibracoustic.com

Bokning

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top