Skip to content
info@sfk.se

Tillämpningar baserade på AI och simulering

Idag händer mycket inom industri och förvaltning i ett analysperspektiv. Dagens trend och fokus på AI (Artificiell Intelligens) och Machine Learning (ML) driver förväntningar och förändring mot en mer framsynt förutsägande verksamhet.

Nya roller har skapas som ”Data Engineers” och ”Data Scientists” samtidigt som statistikerns roll ifrågasätts. Nytt data skapas i en strid flod från text, bild och händelseflöden i olika verksamheter. Big Data är inte framtiden, det är här redan nu. Information styrs till dig utifrån det data du genererar då du är uppkopplad och använder din smarta telefon eller PC.

Ett komplement till AI/ML är simulering vilken är en underutnyttjad prediktiv/ preskriptiv metodik. Att arbeta med hybridmodeller och inverterad simulering ökar tillämpningarna och nyttan med simuleringar.

Vi illustrerar med några exempel på ’prediktiv’ och ’preskriptiv’ metodik från varierade arbetsområden.

 

För anmälan vänligen klicka här och därefter klicka på knappen [Nästa seminarium]. Där finns detaljerad platsinfo samt möjlighet att anmäla sig genom att klicka på knappen [anmälan] i högerspalten.

Vid frågor kontakta gärna Ingemar Sjöström på mail: ingemar.sjostrom@telia.com

Back To Top