skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

, , , , , , , , , , , , ,

DigiSpaning på Drömledarskapet Vi träffas digitalt vid fyra tillfällen för att spana på det konkreta ledarskapet. Vi ställer oss frågor kring vad som behövs för att ledarskapet skall fungera, vad som krävs för att ”ta med dig själv till arbetsplatsen…

Back To Top