Skip to content
info@sfk.se

Kurs i organisatorisk och social arbetsmiljöSFK Småland arrangerar

Vill du lära dig mer om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur vi kan främja en god sådan och förebygga ohälsa? Välkommen till en kurs i organisatorisk och social arbetsmiljö.

Om kursen
Den här kursen syftar till att ge ökad förståelse för innebörden av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:5) och att deltagaren ska få redskap för samt kunna känna sig trygga i att arbeta med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi gör föreskrifterna levande och använder oss av exempel utifrån både deltagarnas och kursledarnas erfarenheter.

Innehåll
• Hur skapar vi friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar?
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
• Hur förebygger vi ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling och hur motverkar vi att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna?

Kursledare:
Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB och Maria Flanagan Sundqvist, individ- och grupputvecklare, Maria Flanagan Sundqvist AB.

Tid: 26 november 2018 kl 09.00 – 12.00 samt lunch

Plats: Jönköpings Hotell & Konferens, Jönköping

Pris: Medlem 1350:-. Icke medlem 1850:-. Lunch och dokumentation ingår.

Sista anmälningsdag: 2018-11-20

Kontakt: Tanja Turkanovic, tanja.turkanovic@giganten.se

Bokning

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top