Skip to content
info@sfk.se

Grundutbildning i ISO 45001:2018SFK Småland anordnar grundutbildning i ISO 45001:2018

Vi har ett fåtal platser kvar.

Denna utbildning kommer att ge dig grunderna i arbetsmiljöledning enligt ISO 45001:2018
Vi kommer i denna utbildning ge dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem för arbetsmiljö
Vi kommer vid denna utbildning även gå igenom och belysa de viktigaste förändringarna i den nya arbetsmiljöstandarden och kommer att belysa de betydande förändringarna från OHSAS 18001 till ISO 45001.
Avsikten med ISO 45001 är bland annat att bättre integrera arbetsmiljöperspektivet i företagets strategiska inriktning och att öka fokus på faktiska arbetsmiljöförbättringar.

Delar av innehållet för dagen:

• Förändringar från OHSAS 18001 till ISO 45001
• Strukturen i ISO 45001 och hur den är relaterade till PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).
• Nya arbetsmiljöledningsprinciperna.
• Fokus på avsnitt i standarden:
o Omvärldsbevakning
o Hantering av risker
o Vad är en arbetsmiljöaspekt
o Bindande krav
o Dokumentstyrning
o Intern revision
• Känna till framgångsfaktorer för ett väl fungerande ledningssystem
• Insikt i hur ett ledningssystem bidrar till att förbättra arbetsmiljön

Tillgång till standarden ISO 45001:2018 underlättar för att göra egna noteringar under dagen.

Utbildare:

Linda Eskilsson från Qvalify https://www.qvalify.se/
Linda har arbetat många år som kvalitets- miljö- och säkerhetschef, både operativt och strategiskt inom främst fordons/tillverkningsindustrin. Därmed har hon stor erfarenhet av de krav som ställs på marknaden, exempelvis inom ISO-TS och LEAN. Linda har även utbildat på Högskolan i Kristianstad i miljökurser samt arbetat på konsultbyråer inom miljöområdet. Nu är Linda revisor hos Qvalify inom ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och FR2000. I grunden har Linda en magisterexamen i miljö- och kvalitetsteknik som hon kompletterat med miljö- och arbetsmiljörätt och biomedicinsk laboratorievetenskap. Linda har även arbetat som undersköterska under några år. Med denna breda kompetens och hennes positiva framtoning är Linda en mycket uppskattad revisor hos Qvalify.

Tid: 27 oktober 09.00 – 16.00

Plats: Teams

Pris: Medlem 3 100 kr, ej medlem 3 950 kr vid distansutbildning

Sista anmälningsdag: 18 oktober

Vid avbokning senare än en vecka före kursstart debiteras halva priset.
Bokad plats får överlåtas. Kontakta Christer Wallin christer.wallin@vibracoustic.com

För eventuella frågor kontakta:
Christer Wallin christer.wallin@vibracoustic.com
Linda Eskilsson linda.eskilsson@qvalify.se

 

 

Bokning

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top